Als ik in een open veld sta bij een heldere dag met blauwe hemel hoe hoog kan ik dan kijken?

Peter, 21 jaar
26 juli 2010

De lucht lijkt zichtbaar doorschijnend tot het blauw is. Is dat tot op de grens van de troposfeer met de stratosfeer? Achter het blauw is het toch immers zwart? Het zwart is niet zichtbaar. Ik hoor soms vliegtuigen boven mezelf en zie ze niet? Zijn die achter het blauw gedeelte? Ik las iets van raleigh verstrooing? Is dat ogeveer tussen de 30 a 70 km dat ik kan waarnemen en niet verder? Oneindig lijkt het me niet.

Antwoord

De lucht is niet blauw op één bepaalde plaats. Het (witte) licht van de zon bestaat uit verschillende golflengten (kleuren). De blauwe kleur interageert het best met de luchtmoleculen van onze atmosfeer en een deel van het blauwe licht wordt door de luchtmoleculen ‘verstrooid’ (weggekaatst) in alle richtingen. Dit is wat men Rayleigh verstrooiing noemt. Als je direct naar de zon kijkt, dan zie je het witte licht waar een deel van het blauwe in ontbreekt en de zon lijkt dus geler/roder dan wanneer we ze buiten de atmosfeer zouden bekijken. Kijk je in een andere richting, dan zie je alleen dat verstrooide, blauwe licht.

Je begrijpt dus dat het blauwe licht van ‘overal waar er luchtmoleculen zijn’ komt. Het effect van Rayleigh verstrooiing is klein, zodat je het alleen kan waarnemen als je een voldoende dikke luchtlaag hebt.

Kan je nu verder dan de atmosfeer kijken? Alles hangt ervan af of het object licht in jouw richting weerkaatst of niet. Als het object zich in de atmosfeer bevindt, dat zal het altijd licht weerkaatsen, vermits het verstrooide licht alle richtingen uitgaat. Bevindt het object zich buiten de atmosfeer, dan kan het nog altijd licht van de zon in jouw richting reflecteren en dus zichtbaar zijn. Om die reden kan je het ISS dus regelmatig waarnemen. De intensiteit van de zon is doorgaans zo groot dat dit de reflectie domineert, zodat we dit meestal enkel ‘s nachts kunnen waarnemen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen