Hoe werkt een waterbron?

xenia, 11 jaar
11 mei 2008

Hoe komt het water omhoog terwijl regen de grond in gaat?

Antwoord

Grondwater komt niet omhoog, dat is maar schijn. Wij kunnen het aardoppervlak in 2 gebieden verdelen, intrekzones, waar neerslag in de bodem infiltreert, en kwelzones, waar het terug aan de oppervlakte treedt. Intrekzones liggen doorgaans op hogere en drogere plaatsen, bijvoorbeeld heuvelruggen. In die zones wordt het grondwater aangevuld. Kwelzones zijn minder groot en liggen meestal in laaggelegen vochtige gebieden, waar ook rivieren en beken vloeien. In kwelzones wordt het overschot aan grondwater terug afgegeven.

Een kwel of een bron ontstaat waar een doorlatende grondlaag in het landschap wordt blootgelegd tot tegen zijn ondoorlatende basis of niveau van overloop. Dit ligt altijd lager, zij het niet noodzakelijk veel lager, dan de intrekzone.

Een natuurlijk spuitende bron of fontein kan ontstaan wanneer het water onder spanning staat. Dit betekent dat de watervoerende laag (bijvoorbeeld een zandlaag) zowel langs boven als langs onder wordt afgesloten door ondoorlatende lagen (bijvoorbeeld kleilagen), zodat er voor deze watervoerende laag maar een kleine intrekzone bestaat die soms kilometers tot tientallen kilometers veraf gelegen is. Wanneer deze watervoerende laag toch ergens bij de oppervlakte komt, of bijvoorbeeld door een boring aangesneden wordt, zal door het principe van de communicerende vaten het waterpeil in het uitstroompunt even hoog stijgen als in het intrekgebied. Of toch bij benadering want er is altijd wat drukverlies door de weerstand waarmee het grondwater doorheen de watervoerende laag (meestal bestaande uit zandkorrels) moet bewegen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Michiel Dusar

Geologie van Belgiƫ

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29 1000 Brussel
http://www.natuurwetenschappen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen