Mijn neutrofielen zijn licht verhoogd en mijn lymfocyten licht verlaagd. Kan dit kwaad?

Stefanie, 29 jaar
14 juli 2010

Ik ben momenteel zwanger van ons vierde kindje. Naar aanleiding daarvan werd mijn bloed onderzocht. De dokter zei dat alles goed was, maar bij het overlopen van de resultaten thuis zagen we toch dat 2 waarden buiten de referentiewaarden lagen. Nu vind ik hier nergens duidelijke info over op het internet. Het gaat om gesegm. neutrofielen 71,7% (referentiewaarden tss 50 en 62) en de lymfocyten 20,2% (referentiewaarden tss 25 en 40). Is dit iets waar ik mij zorgen over moet maken of is er inderdaad niks aan de hand?

Antwoord

De normale waarden voor bloedanalyses worden meestal opgesteld op een normale referentiepopulatie van gezonde personen. Men gaat in deze groep (vaak uitgesplitst volgens leeftijd en geslacht) na wat de meetwaarden zijn. Het interval (van laag tot hoog) normale waarden dat men dan naar voor schuift bevat dan b.v. 95% van die gezonden. Dit betekent dat 5% schijnbaar gezonden buiten het normale interval vallen. Hieruit volgt dat wanneer men b.v. 20 verschillende bloedtesten uitvoert op een gezonde persoon, er al een redelijke kans is dat er een meetresultaat buiten het normale interval wordt bekomen.

Daarenboven zal bij zwangerschap er een verandering optreden van wat normaal is in gezonde, niet zwangere vrouwen die men getest heeft voor het opstellen van het referentieinterval. Het is gekend dat tijdens de zwangerschap het aantal circulerende witte bloedcellen duidelijk toeneemt, vnl. de neutrofielen. Absolute aantallen zijn hier belangrijker dan percentages: lymfocyten kunnen procentueel dalen maar in absoluut aantal normaal of zelfs toegenomen zijn t.o.v. de referentiewaarden.

Interpretatie van labresultaten moet gebeuren in de context van die specifieke persoon die getest wordt en is meer dan het vergelijken met een referentieinterval, uw arts is hiervoor de aangewezen persoon.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2017
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen