Waarom is het (nog) niet gelukt om atomen te zien?

cees, 23 jaar
2 juli 2010

Waarom is het (nog) niet gelukt om atomen te zien? Zelfs met de recentere ontwikkelde scanning tunneling microscoop en de atoomkrachtmicroscoop kun je atomen alleen met behulp van elektronen en een computer(beeldmodel) zien.
Dus zijn atomen al waargenomen hoe ze er in werkelijkheid uit zien? Een andere vraag: wat is het middelpunt van het universum?

Antwoord

Als je met ‘atomen zien’ bedoelt ‘optisch zien’, dan is daar een fundamentele reden voor. De kwaliteit van een optisch instrument (bijvoorbeeld een microscoop) hangt in sterke mate af van de kwaliteit van de lenzen. Maar zelfs al zou je erg veel geld aan je lenzen spenderen, het kleinste object dat je kan waarnemen is afhankelijk van de golflengte van het gebruikte licht. Om die reden kan een blu-ray, die blauw licht gebruikt, de informatie dichter bijeen schrijven/lezen dan een DVD, die rood licht gebruikt). Een atoom is simpelweg te klein om het in detail te kunnen bekijken met zichtbaar licht.

Rest ons alleen ‘onrechtstreekse’ methoden om  uit te maken hoe atomen in elkaar zitten: hoe reageren ze op licht?, wat gebeurt er als ze uit elkaar vallen? De antwoorden op dergelijke vragen bezorgen ons telkens een klein beetje meer inzicht in hun structuur.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen