Hoe komt het dat sommige landen presidenten hebben en sommigen koningen?

chan, 13 jaar
15 juni 2010

Antwoord

Dat heeft vooral te maken met hoe de geschiedenis van een land er uit ziet. De landen die we vandaag kennen hebben niet altijd bestaan, en vele ervan waren vroeger groter of kleiner dan nu.


Om van een land te spreken, heb je een vast grondgebied nodig, en moet je ook wetten hebben. Er moet ook iemand zijn die die wetten doet naleven. De meeste landen hadden, toen ze ontstonden, een koning die de wetten vastlegde, en het leger betaalde om diegene die die wetten niet gehoorzaamden te straffen.

Sommige landen en volkeren hebben in de loop der jaren beslist dat ze eigenlijk geen koning meer wilden, maar een president die ze zelf konden verkiezen, en die dan de wetten goedkeurde en er voor zorgde dat mensen die ook naleven. Vaak was dat omdat ze het oneens waren met de koning, of het feit dat zijn kinderen automatisch ook koning werden.

In andere landen (zoals bij ons), hebben we er voor gekozen een premier te verkiezen, die aan het hoofd van een ploeg ministers staat. Die premier doet dan grotendeels wat de koning vroeger deed. In feite is de premier een soort 'president' van België.

Onze koning heeft wat men noemt een 'protocollaire' functie: hij ontvangt buitenlandse staatshoofden (koningen of presidenten), en gaat in het buitenland op beleefdheidsbezoeken in naam van België. 

Beslissingen nemen in verband met wetten of de naleving ervan mag hij niet meer doen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen