Wat eet een plankton?

Judith, 11 jaar
12 juni 2010

Heel veel dieren eten plankton. Maar wat eet een plankton nou zelf?

Antwoord

Plankton is een verzamelnaam voor allerlei kleine organismen die in water zweven of ronddrijven. Er zijn heel wat verschillende soorten plankton, in allerlei maten (al zijn de grootste nog altijd behoorlijk klein). En ze eten ook niet allemaal hetzelfde, ik zou zelfs zeggen: ze eten niet eens allemaal!
Veel planktonsoorten doen, zoals planten en mossen, aan fotosynthese. Dat wil zeggen dat ze hun energie en bouwstoffen niet uit eten halen, maar uit zonlicht en koolzuurgas. Die noemen we "fytoplankton" omdat ze zich zoals planten gedragen (fytos is Grieks voor plant).
Daarnaast heb je nog de groep van het "zoöplankton", dat zijn planktonsoorten die zich als diertjes gedragen en dus wel eten. Sommige eten fytoplankton, dat zijn dus de vegetariërs onder de plankton. Andere eten zoöplankton en kan je dus vergelijken met "vleeseters". En dan zijn er nog die geen levende plankton eten, maar afval, en dat zijn dus een soort "aaseters".
Je ziet, in de wereld van de plankton zit verbazend veel afwisseling.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

dr.ir.  Siska Waelkens

moleculaire biologie

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
http://www.kuleuven.ac.be/

Gerelateerde vragen

Zoek andere vragen

© 2008-2017
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen