Is er sprake van een mogelijke besmetting met HIV wanneer je (vers) besmet bloed aanraakt met je hand? En als je opgedroogd bloed aanraakt?

Jordi, 20 jaar
8 juni 2010

Als er een klein plasje bloed op een tafel ligt en je komt er met je hand per ongeluk aan, is er dan een eventuele kans op besmetting met HIV?

En als het nou opgedroog bloed was (het bloed ligt er al een week en was totaal niet meer vochtig en je komt er met je hand aan is er dan kans?
Want toen ik vandaag op de universiteit aan een schoolbank ging zitten lagen er opgedroogde strepen/druppels bloed die ik per ongeluk een lange tijd aangeraakt heb met mijn hand (zag het bloed pas na de les)

Na hoe lang is bloed nog infectieus als het zich buiten het lichaam begeeft?

Hartelijk dank voor een antwoord

Antwoord

HIV wordt overgedragen via verse lichaamsvloeistoffen (vnl. bloed, sperma, genitale secreties) bij injectie of direct contact met een vatbaar slijmvlies (vagina, penis). De huid is niet vatbaar voor infectie en laat het virus niet door. Wanneer besmettelijke vochten op een open wonde komen kan er wel overdracht zijn. Als de huid intact is, is er geen overdracht van HIV mogelijk.

Daarnaast is het HIV virus vrij fragiel, het wordt inactief bij uitdrogen.

Besluit: men kan aannemen dat rechtstreeks contact van intacte huid met vers bloed geen risico inhoudt voor infectie met HIV, opgedroogd bloed wordt als niet infectieus beschouwd.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw