Hoe plant licht zich voort?

Richard, 17 jaar
1 juni 2010

Licht plant zich voort doormiddel van fotonen die van de ene naar de andere atoom 'springen'. Het is mij niet duidelijk hoe dit proces heet en verloopt...
Dus hoe plant licht zich voort?

Antwoord

De beste manier om elektromagnetische golfvoortplanting te begrijpen is door naar de wetten van Maxwell te kijken.

Je kent ongetwijfeld de wet van Faraday-Lenz, die zegt dat een veranderlijk magnetisch veld een elektrisch veld creëert (deze wet ligt bijvoorbeeld aan de basis van de werking van een dynamo). Omgekeerd is er een wet (Ampére-Maxwell) die zegt dat een veranderlijk elektrisch veld een magnetisch veld veroorzaakt. En de combinatie van die twee geeft een koppeling die het mogelijk maakt dat een storing zich gaat voortplanten in de ruimte.

Als je dus op de juiste manier voor een veranderlijk elektrisch veld zorgt (dit kan bijvoorbeeld door een lading te versnellen, dit is wat gebeurt in een antenne), dan zal dit veranderlijk elektrisch veld voor een veranderlijk magnetisch veld zorgen, wat op zijn beurt weer een veranderlijk elektrisch veld genereert enz…

Alle elektromagnetische straling, dus ook licht, bestaat uit zo’n oscillerend elektrisch en magnetisch veld, ze verschillen enkel door de frequentie.

Daarbovenop blijkt dat elektromagnetische straling gekwantiseerd is, dit wil zeggen alleen maar kan uitgezonden worden of geabsorbeerd in pakketjes met een welbepaalde hoeveelheid energie.

Je kan zelf je golven genereren door met de bijgevoegde appletjes te spelen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw