Ik sta 26 jaar in het lager onderwijs. Ik heb de indruk dat er hoe langer hoe meer kinderen de lagere school instromen met ernstige leerproblemen. Is dit correct ? Is dit fenomeen meetbaar ?

Patrick, 50 jaar
1 juni 2010

Antwoord

Dat is ongetwijfeld correct. Vergelijkbare cijfers zijn moeilijk te verkrijgen, maar dit fenomeen is zo opvallend dat men er moeilijk naast kan kijken. Het heeft m.i. met verschillende factoren te maken. Enerzijds zijn er nu meer kinderen met objectief meetbare leerproblemen dan vroeger het geval was. Dit is wellicht het gevolg van een veranderde samenleving: het is voor kinderen veel complexer geworden; de eenvoudige goed gestructureerde wereld van weleer behoort tot het verleden. Maar anderzijds zijn we nu ook veel gevoeliger geworden voor het bestaan van dergelijke problemen. Deze grotere gevoeligheid leidt ook tot het veel vlugger stellen van allerlei diagnoses. Op dit ogenblik is het duidelijk dat het onderwijs geplaagd wordt door een overdaad aan diagnoses. Heel wat normale variaties in schoolse vaardigheden worden nu onmiddellijk geduid als een diagnose, waar dat vroeger veel minder het geval was. Er komen ook voortdurend nieuwe diagnoses bij (bv. dyscalculie, NLD (niet-verbale leerstoornis), etc.). Op zich is dit een kwalijke ontwikkeling omdat het lang niet vast staat dat het stellen van een diagnose ook een garantie zou zijn voor een betere aanpak van het probleem. Vaak integendeel: de diagnose wordt het alibi voor de school om het probleem zelf niet meer te hoeven oplossen. Het wordt dan overgelaten aan zgn. specialisten, die uiteindelijk niets anders doen dan wat leesoefenngen, rekenoefeningen, etc. geven die een goede onderwijzer veel beter zou kunnen geven. En hier speelt ook de commercialisering een grote rol. Een heel legertje therapeuten verdient de kost door diagnoses uit te delen (vaak op zeer dubieuze gronden, denk aan ASS - autisme spectrum stoornis) en te behandelen. Wat ook een belangrijke rol speelt is dat diagnoses een passe-partout geworden zijn voor het toekennen van uitzonderingsmaatregelen. Daardoor vragen, ja eisen, ouders vaak een diagnose, en krijgen die meestal ook.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen