Wat is Het Rijk Gods?

CĂ©line, 20 jaar
29 mei 2010

Wat is de betekenis achter het rijk gods?

Antwoord

Dit is een belangrijk begrip uit het Nieuw Testament. Het 'rijk' is niet bedoeld als een soort koninkrijk. Dat wordt uitdrukkelijk door Jezus van Nazareth afgewezen: "mijn rijk is niet van deze wereld". Het gaat veeleer om  een toestand zoals God die zich wenst. In het eerste testament reeds aangekondigd, in het tweede (nieuwe) testament door Jezus van Nazarth geëxpliciteerd in de bergrede. Overal waar stommen spreken, blinden zien, doven horen, lammmen gaan, zieken genezen, gevangenen bezocht worden, kromme mensen worden opgericht, naakten gekleed, dorstigen gelaafd, hongerigen gespijzigd,.... is dat rijk van God aanwezig: dat is de toestand die God wenst voor de mensen. Dat is reeds door profeten in het eerste testament aangekondigd. Dat zijn 'goddelijke' toestanden... ervaringen die het louter 'menselijke' overstijgen. Vandaar 'goddelijk' (zelfs in de seculiere betekenis overgenomen).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Master Filosofie Herman Lodewyckx

ethiek algmeen; ingenieursethiek, Filosofie algemeen; Afrikaanse Filosofie

Katholieke Hogeschool Vives
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
http://www.vives.be

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen