Hoe kan je in de koolstofchemie zien wat het aanvallend deeltje is?

Sara, 18 jaar
26 mei 2010

Binnen de koolstofchemie vinden er verschillende reacties plaats. Vb. additie, substitutie,.. en dergelijke meer. Nu moeten wij aan de hand van een reactievergelijking kunnen bepalen of een deeltje al dan niet aanvallend is en of het dan nog nucleofiel is of niet.
Mijn vraag is nu hoe kan ik zien dat een deeltje een ander deeltje aanvalt. Het bleek niets te maken te hebben met het aantal C-atomen of de grootte van de molecule, maar met wat dan wel?

Antwoord

Beste Sara,

Ik vrees dat je dit niet zomaar kan zien. In het middelbaar onderwijs wordt op deze thema's ingegaan vaak met een gebrek aan informatie en dat maakt het moeilijk voor de meeste scholieren. Dan toch maar een poging.

Je verwijst hier naar de drie fundamentele reactietypes die er in organische chemie voorkomen zijnde additie, substitutie en eliminatie. De eerste twee kan je nog verder benoemen door te verwijzen naar zijnde nucleofiel hetzij elektrofiel. Verder kan men onderscheidt maken tussen het substraat (= het ding dat aangevallen wordt) en het reagens (= dat de aanval uitvoert). Wie wie is is niet altijd gemakkelijk te onderscheiden. Alleszins bevat het substraat altijd koolstofatomen en het reagens vaak niet (= kan soms toch koolstofatomen bevatten). De reactie gebeurt ook op een bepaalde plaats in het substraat, nl. ter hoogte van de functionele groep, op de koolstof in het substraat dat hetzij één of meerdere bindingen heeft met heteroatomen (=Cl ,Br, I, O, N, S, P om de belangrijkste te noemen) of deel uitmaakt van een onverzadigdheid (= dubbele of drievoudige binding). Dus daar zal door de reactie een nieuwe binding ontstaan tussen het C-atoom van de functionele groep en het aanvallend atoom van het reagens. Nu je vraag komt er eigenlijk op neer dat je wil weten wie het reagens is. Je kunt dit onderscheid maken door te kijken naar welke structuur een lading heeft, het reagens is vaak positief of negatief geladen, vaak is het zoals boven gezegd  een molecule dat eerder anorganische van aard is en dus geen C-atomen bevat of beperkt onder de vorm van een alkylrest (CH3 of CH2CH3 of zo iets).

Ik hoop dat dit je verder helpt,

vriendelijke groeten

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen