waarom geloven mensen in creationisme?

Wouter, 17 jaar
19 mei 2010

Er zijn zoveel bewijzen die het tegendeel hiervan bewijzen, waarom blijven ze erin geloven. Ik zou zeggen dat ze dom zijn maar dat zijn ze helemaal niet (toch niet allemaal), weet u waaraan dit ligt, of de mogelijke oorzaak is?

Antwoord

Dag Wouter,

Moeilijk thema... Waarom geloven (sommige, het merendeel) van de mensen in de tussenkomst van een Goddelijke architect? Hmmmmmm...

Eerst en vooral is er de geschiedenis.

Nog voor de rotstekeningen heeft men aan de hand van oude graven van o.a. neanderthalers kunnen opmaken dat zij hun doden in foetushouding legden en het gezicht beschilderden met oker. De lichamen waren vergezeld van amuletten, wapens en sieraden. Voor die tijd geen 'simpele' sieraden of wapens, neen: het beste van het beste van wat men toen bezat. Nu: waarom doen (de oudste) volksstammen zoiets? Omdat men verdriet had door het verlies van de persoon, maar ook omdat men geloofde in iets 'na' het leven (vandaar het mooi maken, de slaaphouding, de wapens, de sieraden en amuletten in het graf). Geloven in iets na het leven heeft veel te maken ook met geloven in de terugkeer naar de Goden, de scheppers. De meeste van de heel oude godsdiensten (of eerder cultussen) hebben te maken met de schepping van de aarde, de zeeen, de dieren en de mensen. Met de dood als terugkeer naar de scheppers.

Het tonen van het geloof hierin (dus meedoen aan deze riten of cultus) tijdens het leven, vergrootte de sociale cohesie. Een 'vrijzinnige' in vroegere tijden zou op weinig (of toch zeker op minder) hulp kunnen rekenen vanwege de groep, indien hij belaagd werd door, laat maar zeggen, een beer voor zijn grot. Anderzijds zouden zijn voortplantingsskansen (het vinden van een partner binnen de groep gelovigen) ook veel kleiner zijn, omdat de groep hem zou afkeuren of geen toegang tot de groep zou verlenen. Je kan dus zeggen dat er zich in de loop van de de 10.duizenden jaren die onze huidige soort zijn voorafgegaan, er door sociale druk op het gebied van "geloven in iets" een selectie (zoals bij het kweken van honden of duiven), heeft plaats gegrepen.

Dit zou betekenen dat "godsgevoelens" genetisch vastgelegd worden en overgeerfd worden. Dit zou moeten overeenkomen met gebieden of een gebied in de hersenen. Momenteel (PETscan) heeft men echter nog geen dergelijk gebied kunnen aantonen (in een vergelijkende studie tss controlepersonen en diep religieuze personen). Toch lijkt het plausibel om aan te nemen dat een reden waarom zovelen onder ons geloven in een hogere kracht, niets anders is dan het resultaat van zeer lange selectie.

Creationisme is een pseudo-wetenschappelijke spin-off met als meest uitgewerkte vorm de 'intelligent design' (ID), waar vooral Amerikanen, Nederlanders en Moslims (door het werk van het auteurencollectief Adnan Oktar aka Harun Yahya) aanhangers van zijn. Herinner u de Nederlandse politieke debatten tgv ID dat een plaats moest krijgen in het onderwijs. Herinner u ook de commotie rond de allochtone studenten Biomedische Wetenschappen in A'dam en A'pen.

Naast het bedrog van Darwin (zoals creationisten dit noemen) wenden zij statistiek op een totaal (waarschijnlijk doelbewuste) verkeerde manier aan om aan te tonen dat als je al het materiaal om een vliegtuig te vervaardigen in kartonnen dozen zet in een hangar; en over 70.000 jaar terugkeert: er geen glimmend vliegtuig zal staan in die loods.

Statistiek is een moeilijke zaak en vele leken zullen de ID argumenten dan ook voor waar aannemen, omdat creationisten de indruk geven dat zij de moeite nemen om aan de leek uit te leggen (adhv statistiek!!) waarom er wel een goddelijke interventie moet zijn.

Ook dit zou een reden kunnen zijn, naast de selectie sinds oertijden, waarom mensen zwichten voor de pseudo-wetenschappelijke redeneringen van de creationisten.

Uiteindelijk is geloven in een goddelijke interventie ook het makkelijkst.

Om echt en diepgaand IDers en creationisten in hun hemd te zetten als ordinaire bedriegers: moet men een zodanig wetenschappelijke achtergrond hebben, dat men 1/ hun verkrachting van de statistiek kan ontmaskeren, 2/ voorbeelden kennen van ongoing evolutie (van vb het oog) en 3/ voorbeelden kennen van SD (Stupid design). Ons en andere lichamen zitten bol van voorbeelden van stupid design, die er gekomen zijn door evolutie en voor de onvruchtbaarheid van de soort. Maw: ze spelen ons als oude mensen zwaar parten, omdat we ons dan niet meer voortplanten en dus geen genetische druk meer knn uitoefenen die de oudere species voordelen zou opleveren.

Dit alles echter vergt een grondige voorkennis in één of andere discipline zoals evolutiebiologie, genetica, scheikunde en natuurkunde, uiteindelijk studies die vele malen moeilijker zijn dan het van buiten blokken van een boek volgestouwd met namen van goden of verkeerd aangewende statistiek.

Dus, samengevat: selectie, pseudo-wetenschap en de echte wetenschap die te moeilijk is en mogelijks ook een tikkeltje te arrogant omdat ze naar de leek toe niet een zelfde inspanning levert als de op zieltjes beluste creationisten: dat zouden enkele redenen kunnen zijn waarom mensen in creationisme blijven geloven.

Ik raad je aan om het werk van Dawkins en Gould te lezen.

Groet, Dirk
 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

MSc Dirk Danschutter

Itensieve zorgen kinderen - humanitaire rampen en veldhospitalen - weekmakers en plasticizers in medisch materiaal en het effect op het lichaam

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 1050 Elsene
http://www.vub.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen