Is mijn gedachte nieuw, dat tijd materie is, welke zichzelf door aan te groeien tot oneindige proportie en magnitude, deels instort onder zijn eigen massa en zo andere materie teweeg brengt?

Gert, 62 jaar
15 mei 2010

Lichtsnelheid is een constante volgens Einstein. Licht is materie weten we. Tijd is dientengevolge vervormbaar, beinvloedbaar. Dat zou kunnen duiden, dat tijd ook materie is. Tijd is het enige wat altijd was en uiteindelijk het enige wat altijd zal zijn. Als tijd materie is, verklaart het misschien de oorsprong van alles. Hebben wetenschappers hier al eens serieus over gedacht of sla ik de plank gigantisch mis en zoja, kunt u mij dan uitleggen waar?

Antwoord


Lichtsnelheid is een constante volgens Einstein.

Akkoord!

Licht is materie weten we.

We kunnen lichtquanta inderdaad beschouwen als deeltjes.  Gaan zeggen dat het daarom 'materie' is, gaan we niet zo snel doen.  Fotonen hebben geen substructuur, en een rustmassa nul.

Tijd is dientengevolge vervormbaar, beinvloedbaar.

Die overgang snap ik niet.  Jawel, tijd is relatief.  Maar dat uit 'licht is materie' volgt dat 'tijd vervormbaar' is, daarvan zie ik de logica niet in.

Dat zou kunnen duiden, dat tijd ook materie is.

De tijd en de ruimte maken de geometrie uit van de wereld aarin de materiele fenomenen zich afspelen.  De materie oefent een invloed uit op die geometrie. 

Tijd is het enige wat altijd was en uiteindelijk het enige wat altijd zal zijn.

Waar haalt u dat?  Het is goed mogelijk dat onze tijd en onze ruimte ontstaan zijn met de oerknal, en dat zou betekenen dat 'daarvoor' geen betekenis heeft.  Op dezelfde manier is het heel goed mogelijk dat de tijd ooit eens ophoudt te bestaan.  Maar ja, ook dan zal de zin 'tijd zal er altijd zijn' gelden, aleen stopt 'altijd' dan eens.

Als tijd materie is, verklaart het misschien de oorsprong van alles.

Wat hebben we dan eigenlijk verklaard?  We hebben dan materie en tijd op een hoopje gegooid, maar dan nog weten we niet waar dit hoopje vandaan komt.  'De oorsprong van alles' met wetenschappen zoeken, is trouwens een illusie, want de volgende vraag is dan weer dezelfde: vanwaar komt die oorsprong?  We zitten in het systeem, en de ultieme objectivering kunnen we niet bereiken.  We gebruiken concepten zoals 'materie' en 'tijd' om de fenomenen te bespreken.  Ons permanent bezinnen over die concepten en hun verbanden, is inderdaad waardevol, en dat gebeurt.  Soms komt een doorbraak wanneer men concepten met elkaar in verband brengt, zoals bvb massa en energie.  Dan weten we plots iets meer.  Maar ik moet toegeven dat ik geen nieuwe fysica zie verschijnen uit uw voorstel om tijd en materie als hetzelfde te beschouwen: welke nieuwe voorspellingen komen daaruit?Reacties op dit antwoord

  • 17/05/2010 - Gert (vraagsteller)

    Ik ben dankbaar voor de reactie ondanks mijn wat al te korte beschrijving, waardoor ik wat kort door de bocht ging! De essentie van de vraag was echter: Is er vaker met dat idee gespeeld en (toegevoegd) is er litaratuur over beschikbaar. U stelt al dan niet retorisch de vraag welke voorspellingen hieruit voortvloeien. Welnu, mijn denken probeer ik te vrijwaren van religieuze, esoterische, magische, profetische en dergelijke invloeden. Dat valt niet mee vanuit een katholieke opvoeding, blijkt ook wel een beetje uit uw antwoord... Ik denk, dat wetenschap bovenal moet zijn, dat je alles in twijfel trekt en vooral jezelf. Een nieuwe fysica lijkt me wat overdreven. Een beetje wiskunde toepasen op lukrake veronderstellingen kan best leuk zijn. Bijvoorbeeld: De deeltjesversneller. Onder invloed van toevoeging van energie neemt de snelheid toe. Hoeveel energie is nodig om dat beetje massa die snelheid te geven en wat is massa op het moment van botsen. Komt alle energie dan weer vrij minus de massa en bewegingsenergie van de wegspringende deeltjes? Zoniet wat is dan wel de restwaarde en welke vorm heeft die energie? Bot gesteld: Als dat nu eens tijd zou zijn, kan een wiskundige hier verder mee spelen? Tot besluit (hoewel ik graag hierover verder zou willen discussieren, want er zijn in mijn omgeving maar weinig mensen die hierover echt nadenken) Ik vind het plezierig om te blijven vragen, maar begrijp dat ook uw tijd wordt opgeslokt door de gekte van de dag. Kunt u mij wat literatuur aanbevelen en mijn dank voor uw antwoord aanvaarden? Met vriendelijke groet, Gert.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw