Kan een ontslagnemende regering en ontbonden parlement het nodige doen mocht het staashoofd (de koning) overlijden?

Luc, 40 jaar
7 mei 2010

Een ontslagnemende regering kan alleen de lopende zaken afhandelen. De ontbonden kamers kunnen niet meer samenkomen.
Hoe moet het aanstellen van een nieuwe koning na bv. overlijden in een dergelijke periode gebeuren in ons land? Zijn er precedenten? Kunnen de verenigde kamers dan bijeengeroepen worden voor de eedaflegging van de nieuwe koning?

Antwoord

Geachte heer Demey,

Zoals U terecht aangeeft kan een ontbonden Parlement niet meer samenkomen. Op dit principe bestaat immers een uitzondering, te weten in geval van overlijden van de Koning. Deze uitzondering wordt in artikel 90 van de Belgische Grondwet voorzien. Dit artikel luidt als volgt:

"Bij overlijden van de Koning komen de Kamers zonder bijeenroeping samen,uiterlijk de tiende dag na die van het overlijden. Indien de Kamers tevorenontbonden zijn en het ontbindingsbesluit bijeenroeping bevat tegen een later tijdstip dan de tiende dag, treden de oude Kamers opnieuw in functie totdat de Kamers die hun plaats moeten innemen, bijeenkomen.

Te rekenen van het overlijden van de Koning en tot de eedaflegging van zijn troonopvolger of van de Regent, wordt de grondwettelijke macht van de Koning in naam van het Belgische volk uitgeoefend door de in raad verenigde ministers en onder hun verantwoordelijkheid."

Mvg,

Prof. Cédric VAN ASSCHE (VUB)

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen