Komt God eigenlijk terug?

Olivia , 8 jaar
1 mei 2010

Antwoord

Mensen werden niet door god of door goden geschapen, het is andersom. Goden zijn door mensen bedacht en dus geschapen. Vanuit wetenschappelijk oogpunt gezien hebben mensen dat gedaan om de wereld en wat hen overkomt beter te kunnen verklaren en begrijpen, minder gevaarlijk en meer voorspelbaar te maken, zichzelf en anderen meer onder controle te houden.

Aangezien er geen goden bestaan, daar geen enkel tastbaar bewijs van is, kunnen goden eigenlijk ook niet terugkeren.

Dat hoeft niet beangstigend te zijn; het is veeleer verlossend en hoopgevend. Want anders dan we nu graag denken, zijn niet alle door mensen bedachte goden algoed. Om mensen onder controle te houden, aan banden te leggen, werden veel goden bedacht en voorgesteld als wraakzuchtige wezens, die wie kwaad gedaan hadden meedogenloos bestraften, desnoods met de hel.

Hoopgevend is dat bij gebrek aan god de mens zélf verantwoordelijk is voor zijn daden, hier en nu rekenschap tegenover medemensen moet afleggen in plaats van tegenover een denkbeeldig god of uitgesteld in een of ander hiernamaals. Bij afwezigheid van god kunnen en moeten mensen de eigen verantwoordelijkheid opnemen, kunnen en moeten ze zelf een goed werkend moreel en politiek systeem bedenken om zo goed mogelijk met anderen samen te leven.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Gie van den Berghe

moraal, ethiek, geschiedenis nazi-kampen en genociden, ooggetuigenverslagen, de Verlichting, eugenetica, darwinisme, historische foto's, transhumanisme

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen