Ik was in Ecuador eind jaren 70. Ik maakte de verspreiding van volksradio mee en de invloed. Ik wou eens zien hoe het nu is, maar vind niets. Hoe is het nu? waar kan ik iets lezen (mag in Spaans) Zijn er cijfers? Hoe is het nu gesteld met de volksradio?

rika, 64 jaar
23 april 2010

Hoe is het nu gesteld met de volksradio? heeft die nog zoveel invloed? Is die nog uitgebreid? Is ze anders? Zijn er cijfers over de verspreiding? Wat beogen ze nu?
Hoe komt het dat ik bijna niets vind over de media in Ecuador?

dank

Antwoord

Beste,

Zoals zo vaak in een zoektocht naar informatie kom je nooit een kant-en-klaar pakket info tegen, maar word je wel op weg gezet om zelf meer info op te zoeken. Wel, ook mijn onderstaande antwoord is van die aard.

Als docent marketing aan KATHO (maar van opleiding in oorsprong communicatiewetenschapper) heb ik veel interesse in de media. Nu ken ik uiteraard niet alle radio-zenders ter wereld. En toch ken ik de volksradio’s in Ecuador (maar ook elders in Latijns-Amerika). Dat komt omdat ik tot voor enkele jaren werkte als verantwoordelijke voor de fondsenwerving bij Broederlijk Delen in Brussel. Broederlijk Delen steunt uitsluitend de eigen plannen van groepen mensen uit het Zuiden. Want alleen de eigen plannen en projecten van mensen ter plaatse zijn echt gedragen én zijn echt aangepast aan de lokale situatie. Het succes van de volksradio's is daar een voorbeeld van. Ik herinner me drie lokale projectpartners van Broederlijk Delen in die tijd. Mogelijks zijn er nog andere.

-          Radio Sucumbios in Ecuador (dit is zo een volksradio).         

-ALER (Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica , eerder een koepelorganisatie die ondersteuning geeft aan meerdere volksradio’s). Is internationaal, maar heeft kantoor in Ecuador.         

-Saks in Haïti (ook eerder een overkoepelende ondersteunende organisatie voor de volksradio’s).www.broederlijkdelen.be (klik op ‘waar werken we’, op het land in kwestie en dan op ‘projectpartners’). Mogelijks zijn er nog volksradio-gelinkte projectpartners. Over ALER vind ik niet direct meer info op de site (staat er misschien wel ergens, ofwel is dit geen projectpartner meer).         

Over beide projectpartners kan je een kort tekstje lezen op de website

Broederlijk Delen steunt de projecten van deze organisaties op verschillende manieren:

-met geld voor hun eigen plannen,         

-soms ook met een tijdelijke medewerker (een ‘coöperant’),         

-door uitwisseling te organiseren voor deze lokale projectpartners (vooral lokale uitwisseling tussen de verschillende projectpartners binnen één land (samen staan ze sterker dan elk apart), maar soms ook noord-zuid-uitwisseling (vb. een internationaal congres over een bepaald thema)),         

-maar ook de overkoepelende acties van Broederlijk Delen over oorzaken van armoede zijn een steun voor elke projectpartner afzonderlijk (acties over de schuldenlast van de derde wereld, over de millenniumdoelstellingen, over duurzame landbouw en handel, …

Mogelijks zal je bij Broederlijk Delen meer info kunnen krijgen over de volksradio-gelinkte projecten. Hou er in je verwachtingen wel rekening mee dat Broederlijk Delen pakweg zo’n 200 projectpartners steunt en dat ze dus onmogelijk voor elke vraag individueel een hele ‘info-machine’ kunnen opzetten om sprekende verhalen en getuigenissen te leveren. Want Broederlijk Delen is een open en transparante organisatie. Maar het zou ontzettend veel geld kosten om van elke projectpartner voortdurend sprekende verhalen te verzamelen. Maar soms helpt het toeval wel een handje. Stel dat er net een coöperant terug is van zo’n project, of dat Broederlijk Delen net nu (of binnenkort) toevallig een medewerker van het lokale project uitnodigde naar Brussel (bvb. voor lobbywerk bij de EU), dan kan er soms wel wat meer info doorstromen. Google ook eens op de namen van de projectpartners die ik hierboven vermelde. Je zal al heel wat info vinden.

De volksradio’s zijn nog steeds een belangrijke bron van ontspanning maar zeker ook van informatie. In hoofdzaak voor de plattelandsbevolking. Hun rol in vorming (zowel concrete ‘technische’ zaken, maar zeker ook het even belangrijke gemeenschapsvormende aspect) is vandaag niet te onderschatten.

Vriendelijke groeten,

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen