is er een verschil tussen doof en doof?

Maarten , 17 jaar
16 april 2010

Sommigen worden doof door een explosie, te lang naar muziek te luisteren of gewoon door ouderdom.
Sommigen worden gewoon zo geboren.
Is er een verschil tussen die twee, want ik kan mij best voorstellen dat 'doofgeboornen' misschien gewoon het geluid niet kunnen vatten, dat die de prikkels niet naar verstaanbaar geluid kunnen omzetten..
of is dat gewoon hetzelfde?

Antwoord

Beste Maarten,

Er is inderdaad een heel verschil tussen doof en doof, zoals je het zelf formuleert. Op verschillende gebieden kan er variatie zijn:

- Er kunnen verschillende oorzaken zijn van de doofheid (genetisch, lawaaritrauma, medicatie schadelijk voor het gehoor, bepaalde ziektes,...)

- De ernstgraad kan anders zijn (licht slechthorend tot zeer ernstig doof)

- Sommige slechthorende mensen dragen een hoortoestel en zijn hiermee gebaat, anderen niet

- Het moment waarop mensen doof worden kan verschillen. Het is inderdaad zo dat er baby's geboren worden met een gehoorverlies terwijl anderen pas op latere leeftijd doof worden. Als je van bij de geboorte doof bent, is het heel moeilijk om geluiden, waaronder taal, te leren kennen en te gaan gebruiken. Een hoortoestel of ander hulpmiddel is hier absoluut noodzakelijk om te kunnen integreren in de horende wereld en dan nog is dit zeker geen evidentie. Het volgen van revalidatie is onmisbaar. Hoe sneller hier mee kan gestart worden, hoe beter de prognose. Mensen die op latere leeftijd, als ze al taal verworven hebben , doof worden, gaan het gehoorde makkelijker opnieuw begrijpen aangezien zijn de auditieve beelden al in hun hoofd hebben, maar ook voor hen zijn hoorhulpmiddelen en revalidatie zeer welkom.

- sommige doven communiceren met gebaren /liplezen/ spraakafzien, anderen communiceren toch puur op basis van hun restgehoor met de mondelinge taal.

-...

Zoals je merkt zijn er inderdaad heel wat verschillen tussen doven onderling en kan je hier zeker niet één bepaald etiket op kleven!

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen