Hoeveel CO2 komt er vrij bij een vulkaanuitbarsting zoals nu in IJsland?

peter, 47 jaar
16 april 2010

We spreken steeds over de stijging van het CO2 gehalte in de lucht afkomstig van de mens. Maar hoeveel CO2 komt er vrij bij een vulkaanuitbarsting zoals nu in Ijsland? En daarnaast: hoeveel ton ijs smelt hierdoor weg? In recente programma's heb ik vaak vernomen dat door de opwarming van de aarde er (wel door de mens) jaarlijks x aantal ton ijs definitief wegsmelt. Hoeveel bedraagt dit ongeveer op één jaar en hoeveel kan er smelten bij de uitbarsting in Ijsland ?

Antwoord

CO2 is het tweede meest voorkomende gas bij vulkanen na waterdamp. De hoeveelheid gas die wordt uitgestoten bij een uitbarsting zal afhangen van de samenstelling van het magma en het totale volume magma die uitbarst. Vulkanen in een rustperiode kunnen lage hoeveelheden CO2 uitstoten door fumarolen, maar tijdens uitbarstingen worden veel groter hoeveelheden gas uitgestoten.

Vulkanologen hebben geschat dat vulkanen wereldwijd verantwoordelijk zijn voor een jaarlijkse uitstoot van ongeveer 200 miljoen ton CO2. De totale uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele energiebronnen door mensen wordt geschat op 26.8 miljard ton (cijfers voor 2003). Dus het blijkt dat vulkanische gasemissie verantwoordelijk is voor minder dan 1% van de totale CO2 uitstoot.

Wat betreft de ijssmelting, ken ik de cijfers niet voor de smelting van ijskappen door globale opwarming, maar het is duidelijk dat ijsopsmelting door vulkanische activiteit heel beperkt is, en  geen permanent proces is. Vulkanische uitbarstingen onder gletsjers komen niet zo vaak voor. Ze doen zich om de tientallen jaren voor, meestal in IJsland. De hoeveelheid ijs die smelt blijft beperkt tot de plek van de uitbarsting. Als de uitbarsting gedaan is, kan de gletsjer opnieuw groeien door sneeuwaccumulatie, en dus is het effect op het totale volume van ijs wereldwijd beperkt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen