Hoe stierf Napoleon?

Brent, 9 jaar
12 april 2010

Is Napoleon gestorven door zijn verlies van de Pruisen enz. of was hij ziek?

Antwoord

Napoleon stierf in bed, na een ziekte, op 5 mei 1821.

Op dat moment was hij in gevangenschap op het afgelegen eiland Sint-Helena, middenin de Atlantische Oceaan, bewaakt door Britten, hetgeen aanleiding was tot allerlei speculaties over de eigenlijke doodsoorzaak. Erkende feiten zijn dat hij al in februari ziek werd, en dat twee Britse artsen hem op 3 mei onderzochten, en enkel nog palliatieve zorgen konden toedienen.

  • Napoleons arts, de Corsicaan François Antommarchi, deed een autopsie en wees op een maagkanker en -zweer, maar ondertekende geen overlijdensrapport. Napoleons vader zou aan dezelfde kwaal overleden zijn. Ondanks de tweede hypothese (hieronder) geldt deze eerste verklaring nog steeds als de meest waarschijnlijke.
  • In 1955 werden de dagboeken van Napoleons kamerheer, Louis Marchand, gepubliceerd met een beschrijving van het gedrag van Napoleon op zijn ziektebed, o.a. een grote onlesbare dorst. De Zweeds tandarts Sten Forshufvud gebruikte dat in 1961 om in Nature een artikel te schrijven over een mogelijke vergiftiging met arsenicum. In een boek uit 1978 voegde hij daar het argument aan toe dat het lichaam van Napoleon bij overbrenging naar Frankrijk in 1940 nog opmerkelijk goed bewaard was, een mogelijk gevolg van het arseen. in 2007 werden haarmonsters van Napoleon onderzocht door toxicoloog Patrick Kintz, die ongewoon hoge concentraties arsenicum vond en op moord wees. De stelling dat het behangpapier en de behanglijm in de sterfkamer arseengas uitwalmden door het tropische klimaat, werd door het onderzoek afgewezen - het ging om een ander type arseen. In 2008 werden eerdere haarstalen van Napoleon onderzocht - de man is bij leven blijkbaar naar spaarzame kappers geweest - en daarin werd dezelfde hoge concentratie arsenicum gevonden, net als bij haarmoonsters van zijn familieleden. De hoge arsenicumwaarden waren dan wellicht al in de jeugd opgelopen, en niet dodelijk. Er werd bovendien geen arsenicum teruggevonden in Napoleons lever en nieren.
  • In 2004 werd een derde hypothese naar voren geschoven, waarbij de Britse medicatie en verzorging per ongeluk een hartstilstand heeft veroorzaakt - gevaarlijk bij patiënten met hartritmestoornissen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen