Wanneer is een gebied geannexeerd en wanneer is het bezet gebied?

Steven, 13 jaar
9 april 2010

In mijn atlas zag ik dat Marokko al een lange tijd een land daar ten zuiden bezet houdt.
Maar wanneer is dat dan geannexeerd?

Antwoord

Dag Steven,

Mijn antwoord bevat twee delen. Eerst zal ik de situatie van de Westelijke Sahara kort uitleggen. Vervolgens zal ik het verschil tussen bezetting en annexatie verklaren.

1. Marokko bezet inderdaad sinds 1975 tot heden de Westelijke Sahara. Dit stuk land was destijds een Spaanse kolonie ("Spaanse Sahara"). Omdat het internationaal recht aan koloniale volkeren het recht verleent op een onafhankelijke Staat (het zogenoemde "zelfgeschikkingsrecht der volkeren"), is deze Marokaanse militaire bezetting ("occupatio bellica") dan ook in strijd met het internationaal recht. Het volk van de Westelijke Sahara beschikt immers over een recht op een Staat, wat door de internationale gemeenschap en de VN wordt erkend.

2. Het verschil tussen bezetting en annexatie kan als volgt verklaard worden. Militaire bezetting betekent gewoon dat een Staat de feitelijke controle op niet vreedzame wijze uitoefent op het grondgebied van een andere Staat. Annexatie daarentegen heeft als doel het bezette grondgebied toe te hechten aan zijn grondgebied (annextie heeft een translatief karakter van soevereiniteit). Doch, sinds 1928 (datum van sluiten van het Kellogg-Briand Pact) is annexatie geen geldige titel meer om vreemd grondgebied te verwerven.

Voilà dat was het antwoord. Weet dat het internationaal recht een boeiende materie is die je aan elke rechtsfaculteit aan de universiteit kan bestuderen.

Mvg,

Prof. Cédric Van Assche (VUB)

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen