Wat is een virus?

Piet, 14 jaar
6 april 2010

Wat is een virus? Ik bedoel virussen die in je lichaam zitten, niet deze in de pc. Waar bestaan virussen uit en wat doen ze in je lichaam?
De meeste sites hebben informatie die ik niet helemaal begrijp dus kan iemand het in eenvoudige taal uitleggen?

Antwoord

Een virus kan je op twee manieren beschouwen. Buiten een levende cel is het een levenloos partikel van eiwitten die erfelijk materiaal verpakken, soms nog eens omgeven door een membraan. Eens in de cel komt het erfelijk materiaal tot expressie en kunnen de virale eiwitten (eiwitten van het virus) hun functie uitoefenen, waarbij uiteindelijk het erfelijk materiaal van het virus gekopieerd wordt en nieuwe virale eiwitten aangemaakt worden. Hierbij "leeft" het virus dankzij de energie- en eiwitproductie voorzieningen van de cel (mitochondriën en ribosomen). Er bestaan veel variëteiten op dit algemeen geldend schema. De nieuw gevormde virale partikels (kleine deeltjes van het virus) moeten de cel dan verlaten om andere cellen te kunnen infecteren.

In de evolutie is het concept virus samen met de ontwikkeling van cellen ontstaan, er is uitwisseling van erfelijk materiaal tussen virussen en cellen gebeurd. Mogelijks hebben virussen zo een rol gespeeld in de evolutie. Een deel van ons erfelijk materiaal is van virale origine, er zijn ook "springende" stukken genetisch materiaal bechreven (transposons) die geen virussen zijn (niet infectieus), maar die wel gelijkaardige mechanismen bezitten als sommige virussen.

Virussen zijn er dus niet in de eerste plaats om je ziek te maken: veel virussen veroorzaken geen symptomen (kenmerk, klacht). Misschien zijn de ziekmakende virussen een ongelukje van de natuur in een evolutionair nuttig transportmechanisme van genetisch (erfelijk) materiaal...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen