Hoeveel luidsprekers van 16 ohm kun je aansluiten op één kanaal van een versterker van 2 ohm?

Dennis, 34 jaar
28 maart 2010

Weten als je 8 ohm aan een 8 ohm box parallel aansluit dat je dan 4 ohm krijgt. We weten ook dat je 4 ohm aan 4 ohm 2 ohm maakt. Ook dat 16 ohm aan 16 ohm parallel 8 ohm maakt. Onze vraag is dan: hoeveel 16 ohm boxen kun je parallel aanluiten op een een versterker van 2 ohm. Dat is ?? boxen per kanaal (één versterker heeft 2 kanalen).

Antwoord

hallo,

Velen verwarren impedantie en weerstand met elkaar. Een impedantie is de combinatie van weerstand, capaciteit en inductie. Bij een luidspreker is dit een speciaal fenomeen, afhankelijk van de frequentie kan deze impedantie veranderen. Zo meet je misschien wel 16 ohm, maar de impedantie kan verlagen tot bv. 4 ohm.

Ten tweede betekent de uitgangsimpedantie van 2 ohm bij een versterker dat dit de min. toegelaten impedantie is die je aan de versterker mag aansluiten. Als je een lagere impedantie aansluit, dan zal de versterker in beveiliging gaan en zal het geluid vervormd worden.

Je mag dus in principe veel luidsprekers aansluiten op één kanaal, de versterker zal in beveiliging gaan en het geluid zal vervormen.

Het meest ideale is dat je steeds één gepaste luidspreker verbindt met één versterker.

Ten andere, als je 2 luidsprekers aan één versterker aansluit, dan zal je nauwelijks volumeverschil horen, dit omdat wij slechts een geluidsverhoging horen bij +3db, en dat is net gelijk aan 2 luidsprekers in parallel.

Hier een verdere uitleg door een specialist versterkers/luidsprekers.

De opgave "2 Ohm" op de versterker is doorgaans de "maximale toegestane belasting".  Wetende dat men een impedantie van een LS /zou moeten opgeven/ opgeeft bij 1kHz sinus....en dat je dus spreekt over een impedantie... zal die impedantie dus varieren in functie van de frequentie.

Afhankelijk van het type luidspreker is zo'n impedantieverloop nogal "grillig".
Aangezien je meestal het impedantieverloop van je LS niet kent, is het niet echt aangewezen om LS-ers parallel op één kanaal aan te sluiten.  Wss. zal 2 x 16 Ohm LS  //  geen "problemen leveren", maar 4 x 16Ohm LS // plaatsen zal bij bep. freq's betekenen dat de imp. "zakt" onder de 2 Ohm.
Meeste versterkers beschermen zichzelf dan door te gaan "soft clippen": de versterker gaat in "stroombegrenzing". De versterker sneuvelt dus niet, maar zal het geluid niet meer juist weergeven (=vervormen).
't Is maar wat je wilt: veel lawaai uit veel luidsprekers of meer kwaliteit uit weing luidsprekers.
En om te anticiperen op de  volgende vraag: plaats je ze dan beter in serie (of een combinatie van serie en parallel):
NEE
De ene luidspreker vormt een "filter" voor de andere (en vice versa). 
Of anders gezegd: een LS "speelt" correct indien "aangedreven" met een bron met Zo=0 Ohm (waarbij in theorie het resitief gedeelte zelfs negatief mag zijn; zie "experimenten" jaren '60).  Kijk je vanuit één luidspreker naar de "Theveninbron" dan zie je de serieschakeling van de andere LS' zijn impedantie met de versterker's uitgangsimpedantie: de beide (seriegeschakelde) LS-ers be-invloeden elkaar bijgevolg omdat iedere LS afzonderlijk een relatief hoogimpedante/frequentie-afhankelijke bron "ziet".
 Resultaat: slechte klank.
 
Kwaliteit kost dus geld....
 
Maar als de geluidsbron uit een of ander MP3-tje/telenet-decoder(ook MP3) komt zal je het waarschijnlijk allemaal niet horen. 't Is dan digitaal geluid hé: je dan wél of geen "lawaai" ;-)

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2017
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen