Waar zijn de joden na Christus en voor 1948 naartoe gegaan?

Elie, 57 jaar
9 mei 2008

In 1948 moesten de Palestijnen plaatsmaken voor de Joden uit de diaspora. Zijn er dan nakomelingen van die Joden uit de tijd van Christus in het huidige Israƫl blijven wonen?

Antwoord

Met uw vraag roert u een interessante politieke kwestie aan. In werkelijkheid is er altijd Joodse bewoning van het land Israël (Palestina) geweest, maar omdat dit binnen een bepaalde politieke visie niet opportuun is, wordt dit historische feit verzwegen. De Joodse bewoning van het land Israël in de tijd van Jezus concentreerde zich vooral in twee gebieden: Galilea in het noorden (waar Jezus zelf vandaan kwam) en Judea in het zuiden met Jeruzalem als centrum.

Door de twee grote Joodse opstanden tegen de Romeinse bezetting in 66-70 en 132-135 werden de Joden gedwongen Judea te verlaten en kwam de nadruk op het noorden te liggen. Tiberias werd een belangrijk centrum. Vanaf de vierde eeuw woonden er weer Joden in Jeruzalem. Door de overwinning van het christendom en later door de verovering van Palestina door de Arabieren werd het leven van de Joden er niet gemakkelijker op.

De meeste Joden leefden in de diaspora, waar zij meer mogelijkheden hadden om in hun levensonderhoud te voorzien. Tijdens de kruistochten werden niet alleen de moslims maar ook de Joden vervolgd. Vanaf de middeleeuwen zien wij dat Joden op individuele basis naar het land Israël trekken; in de zestiende eeuw is er het eerste experiment met het collectief vestigen van groepen Joden die uit de diaspora waren gekomen. In de eerste helft van de negentiende eeuw leeft de Joodse bevolking in een aantal steden van het toenmalige Palestina, zoals Jeruzalem en Hebron.

De situatie wijzigt zich dan in de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw, wanneer groepen Joden uit de diaspora naar Israël trekken om zich daar te vestigen (in het Hebreeuws wordt dit alieja genoemd). Hierdoor neemt de Joodse bevolking van Palestina steeds meer toe in de periode voorafgaande aan de stichting van de staat Israël in mei 1948.

Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog, die uitbrak omdat de Arabische staten Israël aanvielen, zodra het was gesticht, is een belangrijk deel van de Arabische bevolking gevlucht in de verwachting dat men spoedig zou terugkeren. Echter niet iedereen. De Arabieren die zijn gebleven, zijn Israëlische staatsburgers geworden en hebben ook een vertegenwoordiging in het Israëlische parlement met eigen partijen. Dus niet iedere Israëli is een Jood, zoals veel mensen denken. Er zijn ook Arabische Israëli's.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen