Wat is de de dichtheid van helium bij verschillende temperaturen tussen de 0 en de 50 graden celsius?

Jeffrey, 17 jaar
19 maart 2010

Voor ons profielwerkstuk is het van cruciaal belang te weten wat de dichtheid van helium is bij verschillende temperaturen en tot nu toe hebben we dat nergens kunnen vinden, op de dichtheid bij 0 en 20 graden celsius na.

Antwoord

Dag Jeffrey,


De dichtheid van een gas kan makkelijk berekend worden met behulp van de ideale gaswet:

P*V = n*R*T

De dichtheid is immers de massa gedeeld door het volume, en de massa van n mol He is gelijk aan:

m = n * M

met M de molaire massa van He, 4,0026

De dichtheid ρ (Rho) is dan:

ρ = m/V

of:

ρ = n*M/V = (p*V/R*T)*M/V = p*M/R*T

We nemen aan dat de druk 1 atm is (je kan de dichtheid uiteraard ook berekenen bij andere drukken) R, de gasconstante heeft de waarde 0,082056 L.atm/K.mol ; M de molassa is 4,0026 g/mol ; en T is de temperatuur in Kelvin, dit is gelijk aan de temperatuur in Celsius + 273,15

Als we alles invullen in de formule, dan krijgen we:

T /°C  ρ/(g/L)
0 0,1786
5 0,1754
10 0,1723
15 0,1693
20 0,1664
25 0,1636
30 0,1609
35 0,1583
40 0,1558
45 0,1533
50 0,1509

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen