Waarom mag je geen methanol gebruiken op de barbeque?

marijke, 14 jaar
15 maart 2010

Op school leren we over chemische reacties. Een van de vragen die we daar behandelen is waarom je geen methanol mag gebruiken op je barbeque. Kunnen jullie mij helpen bij het beantwoorden van deze vraag?

Antwoord

Dag Marijke,

Ik kan verschillende redenen bedenken waarom methanol best niet gebruikt wordt op een barbecue.

Allereerst is methanol bijzonder licht ontvlambaar. Methanol heeft een kookpunt van slechts 65 °C. Belangrijk is ook het vlampunt. Het vlampunt is de minimum temperatuur waarop een vloeistof die in contact komt met een vonk of vuur, in brand schiet. Voor methanol is dit slechts 11 °C. Bijgevolg is methanol een bijzonder licht ontvlambare vloeistof. Als je dit op een brandende of smeulende barbecue giet, kan er gemakkelijk een oncontroleerbare brand ontstaan, of kan zelfs de fles exploderen!

Een tweede reden waarom je best geen methanol gebruikt in combinatie met voedingswaren is dat methanol giftig is. Dit is een probleem wanneer niet alle methanol verdampt of verbrand is wanneer je begint te bakken. Uiteraard is methanoldamp ook giftig bij inademen, maar dit is in open lucht minder een probleem.

Er bestaan uiteraard veiliger alternatieven om een wat nukkige barbecue te doen branden. Er bestaan namelijk brandgels, op basis van het niet giftige ethylalcohol. (Dit is de gewone drankalcohol). Deze  alcohol wordt met een verdikkingsmiddel (meestal is dit polyvinylalcohol) verandert in een dikke gel, die niet vluchtig is , en die dan ook geen explosiegevaar oplevert.

Uiteraard mag je ook nooit andere licht ontvlambare vloeistoffen gebruiken zoals benzine of white spirit om een barbecue aan te wakkeren!

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen