Welke invloed heeft metaalroest (corrosie) op de aërobe micro-organismen van teeltaarde of compost zoals bv. bij een compostvat van metaal?

Wim, 39 jaar
13 maart 2010

Ik heb zelf een compost-tumbler in metaal gemaakt.
Het is een vat dat gevuld wordt met GFT-afval, mest, water en klei en men daarna gedurende een 10-tal weken bijna dagelijks draait zodat de massa luchtig blijft. Het wordt gebruikt om een kwaliteitscompost te maken die rijk is aan diverse aërobe micro-organismen. Deze compost gebruik ik dan weer voor de bereiding van compostthee voor de tuin. Vermits het een metalen vat is en gaat roesten wou ik weten of de roest een negatief effect heeft op de diverse aerobe micro-organismen?

Antwoord

Beste Wim,

Bij corrosie van metaal komen er zware metaalionen vrij. Deze kunnen zich dan opstapelen in jouw GFT-vat. Afhankelijk van de concentratie van de metaalionen kunnen deze een negatief effect hebben op de activiteit van de micro-organismen. Onderzoek heeft echter ook al aangetoond dat deze effecten op langere termijn (enkele dagen tot maanden) verdwijnen omdat de microbiële gemeenschap zich aanpast aan deze stresscondities (adaptatie). De activiteit herstelt zich dan, al kunnen er wel veranderingen van de gemeenschap voordoen. Dit hebben wij bv. al aangetoond voor zinkconcentraties van meer dan 2500 mg/kg bodem (dit is redelijk hoog) waarbij het toxisch effect op de nitrificatie verdween binnen 1 jaar.

In jouw geval denk ik dat de concentraties metaalionen beperkt zullen zijn, dat de toxische effecten beperkt zullen zijn omdat de aanrijking van metaalionen gradueel is (kleine hoeveelheden die zich in de loop van de tijd opstapelen) en dat de microbiële gemeenschap in staat zal zijn zich zo nodig aan te passen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw