Wat is de juiste definitie van een mono-atomische molecule en een polyatomische molecule ?

Peter, 37 jaar
12 maart 2010

Zijn mono-atomische moleculen moleculen die bestaat uit één atoomsoort (Bv H2, O3 ) en polyatomische moleculen die bestaan uit meerdere atoomsoorten (bv H2O ) ?
Of zijn mono-atomische moleculen moleculen die bestaan uit 1 atoom zoals de edelgassen en metalen (bv 1 molecule zink = 1 atoom zink).
Beide definities vind ik terug op het internet en graag had ik geweten welke de juiste is.

Antwoord

Beste Peter,

Ik denk dat er een paar definities door elkaar gegooid zijn, omdat het begrip "monomatomische moleculen" eigenlijk een contradictie is. Moleculen zijn altijd opgebouwd uit minstens twee atomen die welliswaar van hetzelfde type kunnen zijn (homonucleaire diatomische moleculen) of van verschillende type kunnen zijn (heteronucleaire diatomische moleculen).

Je kan wel monoatomische gassen hebben en dat zijn dan de edelgassen, waarbij ieder gasdeeltje uit één atoom bestaat. Daartegenover staan er dan de diatomische gassen zoals stikstof, zuurstof of chloorgas, die bovendien homonucleair zijn.

Je kunt ook polyatomische moleculen hebben, die dan inderdaad slaan op moleculen die bestaan uit meerdere atoomsoorten, daartegenover staan de homonucleaire moleculen die maar uit één soort atomen bestaan.

Dus ik denk dat men zich daarbij vergist heeft met een begrip te vermelden van monoatomische moleculen.

Ik hoop dat dit een bruikbaar antwoord is op je vraag.

vriendelijke groeten,

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen