Is RZL (religie, zingeving en levensbeschouwing) hetzelfde als filosofie?

Tim, 20 jaar
3 maart 2010

Waarom krijgt een student in veel universiteiten en hogescholen een cursus RZL (religie, zingeving en levensbeschouwing)? Is dat hetzelfde als filosofie?

Antwoord

RZL is een keuze geweest binnen de K.U.Leuven, en nadien door de aangesloten hogescholen van de Associatie om dit aan te bieden aan alle studenten van alle opleidingen. Het is de bedoeling om brede levensbeschouwelijke thema's, al dan niet verbonden met de opleiding, te behandelen met de studenten. Er zijn relaties met vakken uit de godsdienstwetenschappen, maar ook met filosofie en ethiek. Filosofie en ethiek zijn echter autonome wetenschappen die dus los van RZL kunnen ingericht worden. Filosofische onderwerpen hoeven niet noodzakelijk levensbeschouwelijk te zijn. Bijvoorbeeld: wat kan ik kennen? wat is schoonheid?  (om twee belangrijke thema's van I. Kant te citeren) zijn bijna louter filosofisch. De inzichten uit de filosofie kunnen echter wel een basis vormen van ethische, levensbeschouwelijke en religieuze benaderingen, maar dat hoeft niet.
Wanneer een opleiding echter geen afzonderlijk aanbod heeft voor filosofie, ethiek en RZL, gebeurt het wel eens dat er filosofische en ethische thema's in RZL worden opgenomen.  Wanneer in elke hogeschool de 3x3-structuur zou worden aangeboden (3 studiepunten voor elke discipline) zou het onderscheid wellicht duidelijker zijn.
Binnen de associatie van Leuven zijn er werkgroepen binnen de diverse disciplines aan het werk om de inhouden en competenties duidelijker te omschrijven.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Master Filosofie Herman Lodewyckx

ethiek algmeen; ingenieursethiek, Filosofie algemeen; Afrikaanse Filosofie

Katholieke Hogeschool Vives
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
http://www.vives.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen