Wat is een meetkundige plaats?

Steven, 13 jaar
25 februari 2010

Wat is een 'meetkundige plaats'?

Antwoord

Dat is de verzameling van punten die aan een bepaalde meetkundige voorwaarde voldoen.
Zo is een cirkel de meetkundige plaats van alle punten die op gelijke afstand van een vast gekozen punt M liggen, het middelpunt van de cirkel. In de ruimte geeft dezelfde voorwaarde een boloppervlak als resultaat.

Of neem het volgende : teken op een blad papier een vaste rechte lijn d , en teken ook nog een vast punt F , niet op de rechte gelegen. Zoek nu de meetkundige plaats van alle punten voor wie de afstand tot het vast punt F gelijk is aan de afstand tot de vaste rechte d.
Kijk op bijgaande figuur : je krijgt dan de groene figuur die men een parabool noemt. De afstand van een punt op de parabool (zwart punt) tot het vaste punt F, is gelijk aan de afstand van dat zwarte punt tot de vaste rechte d.

Een parabool loopt langs zijn beide takken door tot op oneindig. Andere bekende meetkundige figuren zijn bijvoorbeeld ellipsen, zoals de banen van de planeten. Maar ook in de optica zijn parabolen en ellipsen van groot belang.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen