In 'how to know God' van Deepak Chopra wordt verteld dat het universum telkens verschijnt en weer verdwijnt in een fractie van een seconde, maar dat wij dit niet kunnen waarnemen. Klopt dit?

Thijs, 17 jaar
24 februari 2010

Onlangs bekeek ik op Youtube een documentaire genaamd 'how to know God'. Daarin wordt verteld dat het universum constant flikkert. Het zou dus verdwijnen en onwaarneembaar opnieuw geschapen worden. Deze bewering verontrustte mij nogal, maar leek mij vrij absurd en niet wetenschappelijk. Is er een wetenschappelijke reden om dit toch aan te nemen?

Antwoord


Het is de eerste maal dat ik die bewering hoor.  Iets poneren dat je niet kan waarnemen, is in principe onwetenschappelijk, vermits de wetenschappelijke methode berust op de mogelijkheid van experimentele verificatie.  Er is dus geen wetenschappelijke evidentie voor deze bewering.

Waar halen ze het?  Misschien uit de kwantumfysica.  Die stelt vragen over de oneindige deelbaarheid van de tijd.  Ook tijd is gekwantiseerd, over tijdsintervallen korter dan zoiets als 10^(-43) seconde kunnen we geen verifieerbare uitspraken doen.  En zo kan je beweren dat gedurende tijdsintervallen korter dan dat het universum niet bestaat.  Maar je kan het niet verifieren, zoals gezegd. 

Het lijkt ook mij een vrij absurde bewering.  Een nutteloze complicatie ook.  Die trouwens de vraag doet rijzen waarom het herboren heelal telkens zo sterk op het recent uitgestorvene gelijkt.  

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen