Wat is de invloed van Latijn op het Nederlands?

margo, 17 jaar
24 februari 2010

Ik vroeg me af of Latijn een invloed heeft op het Nederlands van vroeger en op het Nederlands dat wij vandaag praten, want al is Nederlands een Germaanse taal, er lijken mij toch enkele overeenkomstente zijn.

Antwoord

Beste Margo,

Romaanse talen vloeien inderdaad voort uit het Latijn en je hebt gelijk dat het Nederlands een Germaanse taal is en bijgevolg niet afstamt van het Latijn.

De gelijkenis van het Nederlands met het Latijn behoort zowat uitsluitend tot de woordenschat. Woordenschat wordt gemakkelijk uit andere talen ontleend, zonder dat die talen met mekaar verwant zijn, dit om culturele redenen: talen kunnen met mekaar contact hebben en woordenschat aan mekaar doorgeven.

Het Latijn is sinds de Middeleeuwen de cultuurtaal bij uitstek in heel Europa, dus ook in de Germaanse landen. Dit heeft te maken met het Latijn als taal van de kerk, waardoor ze in de Middeleeuws abdijscholen wordt onderwezen en gebruikt, maar het is ook de taal van wetenschappelijke tractaten, wetteksten en administratie. Dat heeft zijn invloed gehad op het Nederlands.

Na de Middeleeuwen blijft de invloed van het Latijn doorwerken, want in de Renaissance worden talen zoals het Nederlands meer en meer ook geschreven talen en dan gaan ze veel nieuwe woorden gebruiken, die meestal uit het Latijn zijn geïnspireerd. Tot vandaag is het Latijn (en het Grieks) een bron voor de vorming van nieuwe woorden vooral op het vlak van de wetenschappelijke en technische woordenschat. Dat geldt bv ook voor het woord computer, dat wel uit het Engels komt maar uiteindelijk aan het Latijn is ontleend (computare = rekenen), en voor heel wat informaticatermen (bv digitaal, binoom, etc). Vergeet niet dat het Latijn lange tijd de universele wetenschapstaal was.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw