Is wetenschap gelijk aan empirisme?

Tim , 28 jaar
23 februari 2010

In een discussie stelde iemand dat wetenschap = empirisme. Persoonlijk dacht ik hier anders over nl. dat empirisme wel een belangrijk onderdeel is van wetenschap, maar dat wetenschap ruimer is. Ik stelde dat onderzoek naar bv de relativiteitstheorie door Einstein 'wetenschap' is. De ander antwoorde hierop: 'Einstein was een genie, dat wel, maar wat hij deed was geen wetenschap.'

Mijn vraag is dus: Is wetenschap = empirisme? Of is wetenschap een ruimer begrip? Is er een algemene definitie die algemeen aanvaard wordt? Of is er ruimte voor een persoonlijk standpunt hierover?

Antwoord

Dag Tim,

Dit is eerder een filosofische vraag, in het bijzonder wetenschapsfilosofie.

Wetenschap is inderdaad niet zuiver empirisch. De onderste "trap" van de wetenschap, namelijk de natuurwet steunt volledig op experimentele feiten, en is dus zuiver empirisch. Een voorbeeld hiervan is de wet op het behoud van energie. Deze wet steunt op de algemene vaststelling dat er geen processen bestaan waarbij energie gecreëerd of vernietigd wordt (tenminste voor normale chemische en fysische verschijnselen).

Door combinatie van een aantal wetten ontstaat een theorie. Een voorbeeld hiervan is de theorie van de thermodynamica. Een theorie is meer abstract en wiskundig, en is dus niet meer zuiver empirisch. Een theorie kan dan ook niet rechtstreeks experimenteel getest worden. Wat men wel kan doen is uit een theorie een hypothese afleiden, en deze gaan testen. (Let wel: in het dagelijks taalgebruik maakt men geen onderscheid tussen een theorie en een hypothese, terwijl het verschil tussen beide begrippen zeer groot is!). Een hypothese kan men wel experimenteel gaan verifiëren, en indien dit lukt, is dat een bevestiging van de theorie.

Een theorie kan men nooit echt bewijzen, omdat het altijd mogelijk is dat er in de toekomst een experiment wordt uitgevoerd dat compleet in tegenspraak is met de theorie. Een voorbeeld hiervan is natuurlijk de kernsplitsing, waarbij massa wordt omgezet in energie, volgens E = mc2. Strikt genomen is de wet op het behoud van energie dus niet perfect geldig, maar is het de wet op het behoud van energie + massa.

Ik hoop dat dit een beetje een antwoord is, en anders hoor ik het wel.

Overigens, Einstein was inderdaad een genie, maar wat hij deed was wel degelijk wetenschap van de zuiverste graad!

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoƶrdineerd door EOS vzw