Hoe komt het dat zeefossielen in de bergen terechtkomen?

helena , 10 jaar
23 februari 2010

Er bestaan fossielen die uit de zee komen. Maar hoe komt het dan dat die soms in de bergen terechtkomen?

Antwoord

Beste Helena,
deze vraag hield  ver voor onze jaartelling de Griekse wetenschappers al bezig, overigens zonder tot een algemeen aanvaarde verklaring te komen. Tegenwoordig weten we door geologisch onderzoek, dat bergen voor een deel uit opgeplooide gesteentenlagen bestaan. Die lagen werden miljoenen jaren geleden gevormd door de neerslag van sediment (zand, klei, kalk) op de zeebodem en op die zeebodem leefden de dieren die je nu als fossielen terugvindt. De sedimentlagen zijn daarna verhard en bij de botsing van aardkorstplaten omhoog gekomen om een gebergte te vormen. Als je goed zoekt vind je in vrijwel alle sedimentaire gesteenten wel fossielen, o.a. heel veel in de Ardennen, maar ook wel in Vlaanderen. Kijk maar eens op de vindplaatsen in de link. Misschien is er wel een mooie vindplaats bij jou in de buurt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen