Hoe komt het dat er in de Middelandse Zee zo weinig verschil is tussen eb en vloed ?

Johan, 63 jaar
8 mei 2008

Op sommige plaatsen is er een enorm verschil tussen eb en vloed. Terwijl er aan de Middellandse Zee bijna geen verschil te merken is.

Antwoord

De aantrekkingskracht van de maan (en in mindere mate van de zon) veroorzaakt het getij. Deze kracht creëert een getijgolf die in grote, diepe oceanen een verschil tussen laag en hoogwater van nauwelijks 0,5 tot 1 meter veroorzaakt. Op heel veel kustplaatsen ter wereld zijn kleine getijverschillen dan ook doodnormaal. De diepte van het water of het omringende reliëf van de kust hebben hier immers amper effect, in tegenstelling tot zeeëngtes of half afgesloten zeeën waar de getijgolf wordt opgeduwd tot tijverschillen van wel 15-18 meter. In quasi volledig afgesloten zeebekkens zoals de Middellandse Zee of de Baltische Zee is het tijverschil nog kleiner dan op de wereldoceanen, omdat ze zo ingesloten liggen dat de getijgolf nauwelijks binnen- en buitengeraakt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen