Zijn gevangenisstraffen van 200 jaar mogelijk in België?

Raphaël, 19 jaar
22 februari 2010

In Amerika geven ze voor zware misdaden soms een gevangenisstraf van 200 jaar om zeker te zijn dat de crimineel nooit meer op vrije voeten komt. Is dit niet mogelijk in België?

Antwoord

Beste Raphaël,

Als er in het buitenland soms straffen tot 200 jaar (of veel meer) worden opgelegd, dan is dat normaliter in gevallen waarin iemand verschillende misdrijven heeft gepleegd. Men telt daar dan gewoon de straffen van die verschillende misdrijven bij elkaar op. Stel dat iemand 4 personen gedood heeft en stel dat op doodslag daar een straf van 30 jaar staat, zal die persoon veroordeeld kunnen worden tot 120 jaar (4 x 30) opsluiting.

In ons land, en in de meeste andere Europese landen, kennen we een ander systeem. Afhankelijk van de omstandigheden (de zgn. eendaadse of meerdaadse samenloop) en de soort van misdrijven die worden gepleegd (misdaden of wanbedrijven) kennen wij een systeem van beperkte cumulatie (de straffen worden bij elkaar opgeteld, maar met een bepaald maximum) of van absorptie (de zwaarste straf slorpt de minder zware straffen op en daardoor wordt de zwaarste straf meteen ook het maximum).

Bv.: stel dat iemand 2 misdrijven pleegt die tegelijk door de rechter worden behandeld. Op misdrijf A staat een straf van 5 jaar opsluiting en op misdrijf B een straf van 10 jaar opsluiting. In België geldt dan het systeem van de absorptie (omdat het hier om misdaden gaat): de straf op misdrijf B is de zwaarste straf en dat wordt daardoor meteen de straf die de rechter kan opleggen voor misdrijven A en B samen.

Enige uitzondering in ons systeem is er voor de lichtste groep van misdrijven, de overtredingen. Daar is er in principe een onbeperkte optelling van de verschillende straffen mogelijk.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw