Waar was Brugge verbonden met de zee in de middeleeuwen?

Mark, 43 jaar
17 februari 2010

Op de lagere school leerden we dat de rechtstreekse verbinding van Brugge met de zee een essentieel element was voor het middeleeuws succes van de stad als handelsmetropool (en dat het latere verval werd ingezet met de verzanding van het Zwin.) Bevond de kustlijn zich in die glorieperiode daadwerkelijk ter hoogte van Brugge? Konden we m.a.w. van Brugge-aan-Zee spreken? Of ging het eerder om een situatie zoals bij Antwerpen vandaag, waarbij zeeschepen via een rivier ongehinderd en rechtstreeks tot in het centrum van de stad voeren? En waar, aangeduid op de huidige kustlijn, was de riviermonding dan juist?

Antwoord

In de middeleeuwen lag Brugge helemaal niet aan zee, of anders gezegd, de kustlijn lag niet ter hoogte van Brugge. De toenmalige kustvlakte met slikken en schorren strekte zich wel uit tot ongeveer tegenaan Brugge (de huidige polders). In die kustvlakte was er een belangrijke getijdengeul (waarvan het Zwin nu een restant is) die Brugge verbond met de open zee. Waar de monding exact lag, is niet geweten. Dergelijke getijdengeulen verplaatsen zich lateraal evenals de plaats waar de geul in zee uitmondt, zeegat genoemd. Boringen hebben uitgewezen dat sedimenten van dit zeegat zich bevinden tussen het huidige Knokke en de Nederlandse grens.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Dr. Cecile Baeteman

geologisch onderzoek van lage kustgebieden (polders, deltas en estuaria); zeespiegelveranderingen in de laatste 10.000 jaar; geoarcheologie in kust- en fluviatiele vlaktes; quartairgeologie van het Belgisch Continentaal Plat.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29 1000 Brussel
http://www.natuurwetenschappen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen