Wat is het verschil in straf voor een minderjarige en een volwassene die een volwassen misdaad plegen?

Saiida, 14 jaar
12 februari 2010

Voor een project op school moet ik een stelling hebben. Mijn stelling is: ' Minderjarigen die een volwassen misdaad plegen, moeten ook als volwassenen worden berecht.' Mijn vraag aan u:' wat is het verschil in straf tussen minderjarigen en volwassenen bij het plegen van een volwassen misdaad?'

En nog een vraag: waarom zou een minderjarige (rond de 16) minder streng gestraft moeten worden voor dezelfde misdaad, terwijl je op je 16e voldoende ontwikkeld bent om je eigen beslissingen te nemen?'

Antwoord

Minderjarigen nemen een speciale plaats in binnen het strafrecht. In principe komen zij niet voor de strafrechter als zij een misdrijf plegen. Ons recht gaat er van uit dat die minderjarige vooral geholpen moet worden om terug op het rechte pad te komen en een straf is volgens de wetgever daar niet het beste middel voor. Daarom zal aan een minderjarige die een misdrijf pleegt normaal een maatregel van opvoeding worden opgelegd. Dat kan gaan van een berisping tot het plaatsen in een gesloten instelling. Ook die maatregelen kunnen dus verregaand zijn.

In bepaalde gevallen zal een minderjarige wel een straf kunnen krijgen. Dit kan enkel voor minderjarigen die 16 jaar of ouder zijn. Verder moet de rechter denken dat een maatregel van opvoeding geen zin meer heeft, moet het gaan om een van de misdrijven waarvoor de wet dat toelaat,... Als aan alle voorwaarden is voldaan kan de minderjarige dan "uit handen worden gegeven". Dat betekent dat hij niet langer voor de normale jeugdrechter komt, maar voor een bijzondere kamer van de jeugdrechtbank die zal rechtspreken zoals een strafrechter of voor het hof van assisen. Zij zullen dan aan de minderjarige een straf kunnen opleggen, zoals ze dat ook aan volwassenen kunnen doen. Enige beperking is dan dat ze geen levenslange opsluiting kunnen uitspreken (wat bij volwassenen wel kan voor sommige misdrijven).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen