op 2 februari vieren de Roomse katholieken het feest van Maria Lichtmis maar wat is de betekenis van deze viering, en is er sprake van dit feest in het Nieuwe testament?

fons, 70 jaar
6 februari 2010

2 februari viert de Roomse Kerk het feest van Maria Lichtmis. Van waar komt dit feest en is er hiervan sprake in het Nieuwe Testament of werd dit uitgevonden in een van de vroegere concilies en waarom dan?

Antwoord

Maria lichtmis is in de kerkelijke viering bekend als de opdracht van Jezus in de Tempel.  Naar oud-testamistische gebruik moest de moeder 'gereinigd' worden (Leviticus 12, 2-4). De naam lichtmis komt van de kaarsenwijding en de lichtprocessie vóór de mis. Het feest sluit aan op het relaas van Lukas 2,21-40:  Jezus' opdracht in de tempel veertig dagen na zijn geboorte, en wat Simeon en Anna daar over Hem (en zijn moeder) zeggen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2020
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen