Wat is de gemiddelde sterfleeftijd van mensen met een handicap?

Clalu, 30 jaar
28 januari 2010

Hoe lang leven mensen met een handicap? Wat is hun gemiddeld IQ?

Antwoord

'Een handicap' is niet eenvoudig als definitie. Even heel kort:

  • Moet er een anatomische afwijking aan de basis liggen? Wat is dan afwijkend? Een grote of een kleine moedervlek? Sommige handicaps hebben ook geen duidelijke of eenduidige anatomische verankering - denk maar aan autisme.
  • Aangeboren of verworven? Of een gevolg van ouderdom?
  • Welk effect heeft het op het functioneren? Twaalf tenen hebben is zeker anatomisch afwijkend, maar geeft weinig hinder in het persoonlijk leven, laat staan voor de omgeving.
  • Hoe reageert de omgeving? Als er veel kantoorwerk mogelijk is, geeft een rolstoel weinig problemen; in samenlevingen met weinig uitgebouwd onderwijs (!), zijn er beduidend minder mensen met een lichte verstandelijke handicap. Een handicap hangt ook samen met verwachtingen.

Ik vermoed dat u personen met aangeboren handicaps bedoelt, met een duidelijke lichamelijke verankering. Dan hangt dat voornamelijk af van de aard van die lichamelijke oorzaak. Algemeen echter hebben medische en paramedische ontwikkelingen de voorbije veertig jaar ervoor gezorgd dat

  • er minder mensen geboren hebben van lichte handicaps,
  • er meer mensen geboren worden (en in leven blijven) met ernstige handicaps en
  • mensen met een handicap langer blijven leven.

Waar vroeger bijvoorbeeld bij mensen met Down-syndroom een lage gemiddelde levensverwachting van hooguit 40 jaar werd vooropgesteld, is nu hun levenswverwachting merkelijk langer geworden.

Uw tweede vraag is eenvoudiger. Een IQ is een deling (quotiënt) van iemands persoonlijke score door de gemiddelde score van leeftijds- en geslachtsgenoten binnen de taalgroep. Per definitie is het gemiddelde IQ 100. Vanaf 30 punten verschil van dat gemiddeld, spreekt men van een afwijking.

  • Personen met een niet-verstandelijke handicap hebben gemiddeld een IQ van 100,
  • personen met een verstandelijke handicap hebben een IQ dat in elk geval lager ligt dan 70 en
  • en hoogbegaafde personen zitten altijd boven de 130 IQ-score.

Er bestaan verschillende IQ-tests, en vaak is zijn de scores van de referentiegroepen nogal verouderd, waardoor het gemiddelde IQ meestal net iets hoger dan 100 ligt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen