Waar komt het woord 'keizersnede' vandaan?

Phaedra, 14 jaar
23 januari 2010

Hebben keizers er iets mee te maken?

Antwoord

Beste Phaedra,

De herkomst van het woord keizersnede is niet helemaal duidelijk. De meest aannemelijke verklaring is dat het verwijst naar een zekere wet uit het oude Rome, waarin stond dat bij een zwangere vrouw die pas gestorven of stervende was in het kraambed, het kind via een snede diende verlost te worden in een ultieme poging om het leven van de baby te redden.

Deze wet bestond al in de tijd van de Romeinse koningen (vele eeuwen voor Christus), en werd in later, tijdens de periode van het Romeinse keizerrijk, in de keizerlijke wetten overgenomen. Deze noodverlossing, waarbij het leven van de moeder werd opgegeven ten voordele van het leven van het kind, gebeurde dus via de snede die door de keizerlijke wet werd opgelegd: de keizersnede.

Andere bronnen halen echter het Latijnse woord "caedere" (= snijden) aan als oorsprong van het woord keizersnede (in het Latijn: sectio caesarea). Echter, grammaticaal is het niet mogelijk om "caesarea" direct af te leiden uit een werkwoordsvorm van "caedere". Door te verwijzen naar de Romeins veldheer en dictator Julius Caesar kan men, via een omweg, deze link toch maken. Immers, de naam Caesar zou zijn oorsprong vinden in het feit dat één van de voorouders van Caesar via keizersnede geboren werd. Anderen zijn echter van mening dat "caesar" zo veel betekent als "geboren met veel haar"...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Pieter Cornillie

Veterinaire Morfologie: Embryologie incl. teratologie Anatomie Histologie

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen