Hoe komt het dat de mens elektrische stroom geleidt?

Kylian, 8 jaar
21 januari 2010

Antwoord

Ons lichaam bestaat hoofdzakelijk uit water. Nu is water op zich geen goede geleider, maar water waar ionen in opgelost zijn, kan wel elektrische stroom geleiden. Ionen ontstaan doordat een molecuul dat oorspronkelijk elektrisch neutraal was (bijvoorbeeld keukenzout : NaCl) oplost in het water en een positief geladen deeltje en een negatief geladen deeltje vormt. Deze kunnen in het water bewegen en de stroom geleiden. Ons lichaam bezat geen zuiver water, maar water waarin heel wat zouten en andere stoffen zijn opgelost en kan dus een elektrische stroom geleiden.

(bijgevoegde foto's: het was vroeger bijkbaar 'fun' om proeven uit te voeren met stroomstoten doorheen het menselijk lichaaam)

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen