Wat zou de invloed van temperatuur zijn op de beweging en elasticiteit van een botsbal?

Pelle, 17 jaar
9 januari 2010

.

Antwoord

Naarmate de temperatuur afneemt, zal het rubberen balletje harder worden. In tegenstelling tot de meeste stoffen heeft rubber (en heel wat plastics) geen duidelijke faseovergang: het wordt geleidelijk harder tot de moleculen bijna niet meer ten opzichte van elkaar kunnen bewegen: het bevindt zich in de zogenaamde glasfase. Als je de elasticiteitsmodulus zou meten als functie van de temperatuur, bekom je iets zoals op bijgevoegde figuur (curve met vierkantjes): bij lage temperaturen zit het materiaal in de glasfase, dan volgt een geleidelijke overgang en tenslotte komt het in de rubberfase terecht. Waar de overgang precies plaats vindt, hangt af van het type polymeer.

Om vrij fundamentele redenen zal het materiaal in de glasfase en de rubberfase een kleine demping hebben en een maximale demping in het gebied waar de overgang plaats vindt (zie figuur, curve met de kruisjes).

Als je je balletje nu afkoelt en je laat het botsen dan zal het eerst vrij goed botsen (er is bijna geen demping), zoals een glazen knikker. Naarmate de temperatuur toeneemt, komt het in de overgang en neemt de demping sterk toe: het balletje valt ‘dood’ neer, net als een zakje zand. Eens opgewarmd, zit het in de rubberfase en botst het terug zonder veel verlies.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen