Is licht materie?

Samuel, 15 jaar
8 mei 2008

licht is iets maar is het materie of niet? Licht is noodzakelijk voor de fotosynthese van planten en ik weet ook dat licht nooit kan ontsnappen aan de enorme zwaartekracht van een zwart gat in de ruimte, dus ik veronderstel dat het materie is, maar is dat ook zo?

Antwoord

Beste Samuel,

Om je vraag te beantwoorden, moet je eerst weten wat je met materie bedoelt. Voor mij is iets materie als je het kan stilzetten en vastpakken op één of andere manier. Uit de speciale relativiteitstheorie volgt dat we het licht niet kunnen stilzetten. Je zou licht wel kunnen vastpakken door twee hele goede spiegels tegenover elkaar te zetten en dan het licht de hele tijd over en weer te laten botsen. Dit kan je niet thuis doen, maar dat gebeurt wel een beetje wanneer een sterke laserstraal gemaakt wordt.

Volgens de algemene relativiteitstheorie is een zwart gat zo zwaar dat de ruimte errond gekromd is. Net zoals je een kleine zware bal op dikke moes zou leggen.  Alleen is de kromming zodanig dat als je vanop een punt rechtdoor zou lopen, je in circels zou blijven lopen. (Hier schiet ons dagelijkse voorstellingsvermogen een beetje te kort, maar wiskundige formules tonen aan dat het zo is). Daarom zeggen we dat het licht niet kan ontsnappen uit een zwart gat.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen