Waar wordt ons geld gedrukt en wie bepaald hoeveel er gedrukt wordt?

Thomas, 20 jaar
6 januari 2010

Antwoord

De Europese Centrale Bank (ECB) bepaalt hoeveel bankbiljetten in omloop zijn. Samen met de nationale banken van de verschillende euro-landen kijkt de ECB ook na aan welke coupures (5, 10, 50, ...) het meeste nood is. Het zijn de nationale banken die instaan voor het drukken van de biljetten. Het is niet zo dat elke nationale bank alle soorten biljetten drukt. Zij drukken een beperkt aantal coupures en wisselen die dan onderling uit. Op de site van de Europee Centrale Bank kan je zien welke nationale bank instaat voor het drukken van bepaalde coupures. In 2010 drukt België samen met de Duitse, Spaanse en Italiaanse nationale banken de euro 50 biljetten. Andere centrale banken zullen instaan voor het drukken van de euro 10 coupures.

Je kan op elk briefje overigens aflezen waar het werd gedrukt en wie de opdrachtgever was: Op elk biljet staan 2 codes.

Eén daarvan is goed zichtbaar en vrij lang (bijvoorbeeld X 41741185313). Deze code verwijst naar de opdrachtgever. In het voorbeeld X 41741185313 kan je de opdrachtgever afleiden uit de eerste letter. De code X is in dit geval Duitsland. Zou de opdrachtgever België zijn, dan begint de lange code met een Z. De volledige lijst van landencodes kan je hier vinden.

De andere code, die aangeeft waar het briefje werd gedrukt, is in een veel kleiner lettertype aangebracht op de andere kant van het biljet. Je moet heel goed kijken om die code te vinden: op een briefje van 10 bijvoorbeeld kan je de code als volgt vinden: beschouw de O van "euro" en de ster beneden als twee hoeken van een driehoek en teken die driehoek dan min of meer volledig met 3 gelijke zijden. Boven in de top zie je dan een nummer staan (bijvoorbeeld R 0175 B 5). De R wijst erop dat het briefje in Duitsland gedrukt is. Op de briefjes van 20 euro zie je de drukker staan in één van de sterren (3de vanonder, meest linkse): bijvoorbeeld G 006 G 6 (De eerste G verwijst naar Joh. Enschedé Security Drukkers in Amsterdam, de drukker die instaat voor het drukken van biljetten in opdracht van de Nederlandse centrale bank). De code op in België gedrukte biljetten is een T.

Het is dus niet noodzakelijk zo dat de opdrachtgever ook de drukker is van het biljet. Duitsland staat in 2010 bijvoorbeeld niet in voor de productie van euro 5 biljetten (dat doen Frankrijk, Nederland, Portugal en Spanje). Je zal dus in 2010 biljetten zien verschijnen met een code X in de lange, goed zichtbare code en een G in de kleine minder zichtbare codes. De Duitse nationale bank heeft dan gevraagd aan de Nederlandse drukker om euro 5 biljetten te drukken. Dit gebeurt dan uiteraard binnen de krijtlijnen die de ECB heeft uitgezet.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen