Waarom heet ons gewest Vlaanderen en niet bv. Brabant?

elena, 38 jaar
3 januari 2010

Onze huidige gemeenschap Vlaanderen is samengesteld uit oude graafschappen/hertogdommen uit de Middeleeuwen. Waarom heeft men voor de naam Vlaanderen gekozen en bv. niet voor Brabant? Er is de Brabantse omwenteling geweest, onze Belgische vlag is gebaseerd op de kleuren van Brabant, we spreken nederlands en geen vlaams. Ook de strijd voor het gebruik van het nederlands heeft men de Vlaamse beweging genoemd.

Antwoord

Traditie en geografische meerderheid zorgden voor die 'pars pro toto' benaming.

Het huidige gewest Vlaanderen (ca. 13 500 km²) beslaat delen van het voormalige Graafschap Vlaanderen (ca. 6 100 km²), Hertogdom Brabant (5 000 km²) en Graafschap Loon (ca. 2 400 km²) - de laatste oppervlaktematen zijn de delen die in het huidige gewest liggen, dus zonder Waals-Brabant, Brussel en Rijsels-, Frans- en Zeeuws-Vlaanderen.

Het andere argument is traditie, die vreemd genoeg vooral via Romaanse talen ging. Het Franse woord Flamenc werd vanaf het einde van de 15e eeuw al gebruikt om ook Brabants en tenslotte ook wel op het Diets/Nederlands in het algemeen aan te duiden. In de 16de eeuw waren Zuidelijke Nederlanders in Spanje en in Italië resp. 'Flandes' of Fiamminghi', hun taal het 'flamenco' of 'fiammingo'. Vanaf die tijd werd het ook in het Nederlands als toponiem gebruikt, voor een gebied dat ruimer was dan het voormalige graafschap - zij het nooit officieel. Habsburgers, Nederlanders en Belgen gebruikten voor hun landsbestuur de oude indeling en benaming van de graafschappen en hertogdommen, Fransen richtten er departementen op (Leie, Schelde, Twee Neten, Dijle en Beneden-Maas).

Pas in 1980 dook Vlaanderen op als officieel deel van de staatsinrichting, met een Vlaamse raad, een Vlaamse Gemeenschap en een Vlaams Gewest. In een eerdere fase van die staatshervorming had men nog wèl gekozen voor een 'Nederlandse' Cultuurraad.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen