Hoe belangrijk waren de waterlopen voor het ontstaan van middeleeuwse steden?

MARC, 45 jaar
25 december 2009

Middeleeuwse steden als Zoutleeuw, Tienen, Leuven, Brussel,... zouden ontstaan zijn aan een knooppunt van wegen o.m. aan een waterloop die juist daar bevaarbaar werd. Als je nu gaat kijken naar die waterlopen dan kan je je daar serieus vragen bij stellen. Kijk maar naar de Gete ter hoogte van Tienen of de Zenne ter hoogte van Brussel. Waren dit toen bevaarbare waterlopen... Zijn er concrete gegevens die hogergenoemde hypothese staven?

Antwoord

De aanwezigheid van een waterloop was in de middeleeuwen cruciaal voor de socio-economische ontwikkeling van een woonkern. Waterlopen waren (bij gebrek aan een degelijk wegennet) de enige mogelijkheid om massatransport van goederen te realiseren. Dit massatransport moet uiteraard op kleine schaal gezien worden, waarbij vaak gebruik gemaakt werd van kleine, relatief lichte schuiten die bv. enkele vaten konden transporteren over zeer kleine waterlopen. Zo gebeurde een deel van het transport van Gent naar de kust via de Lieve, een waterloopje met een breedte van enkele meter, waarop verschillende dammetjes moesten instaan voor het regelen van het waterpeil en waarbij aan elke dam de last telkens moest worden uitgeladen om de schuit voorbij de dam te dragen, weer te laden en dan verder te varen. In deze optiek speelden dus ook de kleine waterlopen zoals de Gete en de Zenne een erg belangrijke rol in de ontwikkeling van de economische activiteit van de regio en boden zij de mogelijkheid tot ontwikkeling van kleine woongemeenschappen langsheen hun oevers.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen