Hoe komt het dat mensen zo subjectief redeneren en zo weinig geloof hechten aan objectieve gegevens?

Eddy, 48 jaar
23 december 2009

Een roker bv. zal wanneer hij geconfronteerd wordt met de risico's meestal verwijzen naar iemand uit zijn kennissenkring die "zijn hele leven gerookt heeft en 90 jaar is geworden". Terwijl er voor die ene dan 9 anderen zijn. Dat laatste wordt meestal weggeduwd. Ook milieuproblemen worden ofwel geminimaliseerd ofwel wordt de verantwoordelijkheid bij een ander gelegd.

Antwoord

Wat roken betreft ligt het antwoord een beetje voor de hand: het is een verslaving. Verslaafde mensen zijn zelden vatbaar voor objectieve, rationele argumenten en feiten zoals die welke u aanhaalt.

Het bagatelliseren of ontkennen van de milieuproblematiek is een andere zaak. Er zijn inderdaad nogal wat mensen die dat doen, maar gelukkig ook almaar meer mensen die van het tegendeel overtuigd zijn. Nu de politici nog, al boezemt de 'top' (een dieptepunt eigenlijk) in Kopenhagen bijzonder weinig vertrouwen in. Het enige lichtpuntje in die duisternis is dat milieubewuste mensen zich daar sterker en talrijker dan ooit krachtdadig geuit hebben. Erg dat die o zo dringende maatregelen om de milieuvervuiling en de klimaatverandering te doen uitgerekend nu genomen moesten worden, in een tijd van economische recessie en besparingen. Nu maar hopen dat almaar meer mensen, vooral jongeren, op straat komen, zich bewuster worden van de teloorgang van hun toekomst, een vorm van zelfdoding.

Wegkijken is op de korte termijn veel gemakkelijker dan daadwerkelijk iets ondernemen, je levenswijze op een aantal punten veranderen, anders gaan leven. En hoe duidelijk voor rationeel denkende mensen de signalen ondertussen ook mogen zijn, wegkijken kan omdat de gevolgen zich niet op staande voet manifesteren. Men kan blijven denken dat 'het wel zo'n vaart niet zal lopen zeker', 'het mijn tijd wel zal duren' of dat men tegen dan wel een oplossing zal gevonden hebben.

Mensen zijn zoals andere dieren ik-betrokken, egocentrisch (niet te verwarren met 'egoïstisch'), dus nogal tot in bepaalde omstandigheden bijzonder subjectief ingesteld. We zitten doorgaans ook vast aan gewoonten, eetgewoonten bijvoorbeeld. Ook al zou het nu voor bijna iedereen duidelijk mogen zijn dat vlees en vis afkomstig van de bio-industrie (in de VS 99% van alle dierlijk voedsel) niet alleen niet zo goed is voor de gezondheid van mens en vooral dier, maar tevens één van de drie belangrijkste factoren van milieuvervuiling en klimaatverandering is. Maar stoppen met vlees en vis eten is allesbehalve een sinecure. Recent schreef Jonathan Safran Foer (een Amerikaans-joods romancier) hier een behartenswaardig boek over ('Dieren eten').

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Gie van den Berghe

moraal, ethiek, geschiedenis nazi-kampen en genociden, ooggetuigenverslagen, de Verlichting, eugenetica, darwinisme, historische foto's, transhumanisme

Universiteit Gent

http://www.ugent.be

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen