Waarom zijn de dagen van de week over heel de wereld hetzelfde?

Jos, 53 jaar
3 maart 2010

In de wereld spreekt men honderden verschillende talen, gebruikt men honderden verschillende betaalmiddelen, zijn er verschillen in feestdagen en zelfs jaartelling, maar de dagen van de week zijn overal hetzelfde. Hoe komt dat?

Antwoord

De namen voor weekdagen verschillen wel degelijk heel sterk tussen talen. Ook het begin van de week verschilt nogal van cultuur tot cultuur (vrijdag, zaterdag, zondag of maandag).

Wat wel opmerkelijk gelijkend is, is het gebruik van een zevendaagse week - de belangrijkste uitzonderingen daarop vormden de Romeinse acht-dagen-cyclus en de Republikeinse telling in eenheden van tien dagen. De reden voor het gebruik van zeven dagen per week is eenvoudig te verklaren: het vormt de dichtste benadering voor een kwart van een maancyclus, en de omwenteling van hemellichamen ligt aan de basis van al onze tijdsindelingen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2018
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen