Wanneer werd de leenband tussen Vlaanderen en Artesië en de Franse Kroon verbroken? Tussen Karel V en Frans I waren er lang aanslepende conflicten. Is de Vrede van Madrid (1526) het juiste antwoord?

Hans , 48 jaar
15 december 2009

Ik ben in discussie met iemand die beweert dat de graafschappen Vlaanderen en Artesië reeds in 1493 losgemaakt werden uit Frankrijk (verdrag van Senlis). Ik weet dat de Bourondische Kring in 1512 werd opgericht.

Het is mijn overtuiging dat Karel V van Habsburg ervoor gezorgd heeft dat de leenbanden tussen Vlaanderen en Artesië en de Franse Kroon verbroken werden. In 1493 was Karel V nog niet eens geboren.
Ik probeer uit te vinden door welk verdrag en in welk jaar deze verandering plaatsvond.

Antwoord

Nog later zelfs!

Er zijn minstens vier verdragen tussen 1493 en 1544 waarin de Franse Kroon haar claim op Kroon-Vlaanderen en Artesië opgeeft, een veeg teken dat het niet zonder slag of stoot verliep. Toen Karel V op Vlaamse (en dus in theorie Franse) grond geboren werd, zou de baby in principe trouw verschuldigd zijn aan de Franse kroon. Zijn voogdes, Margareta van Oostenrijk, en later hijzelf (vooral in de Italiaanse oorlogen, maar ook met een campagne in Artesië) verzetten zich tegen die Franse leenclaims, die pas in 1544 definitief werden opgeborgen. Meestal wordt wel Madrid (1526) als hèt verdrag beschouwd.

De twee andere verdragen:

  • 1529 - Damesvrede van Kamerijk
  • 1544 - Vrede van Crépy

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2019
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen