Welk is de juiste uitspraak van het woord Viking?

Koen, 27 jaar
14 december 2009

Volgens vandale valt de klemtoon op het eerste deel van het woord wat me duidelijk lijkt. Echter wat niet geheel duidelijk is, is de uitspraak van de "i" in het woord. "i" als in "ski" of "i" als in "ik"?

Antwoord

De uitspraak van een woord hangt niet af van hoe het woord gespeld wordt. De situatie is eerder omgekeerd: bij het opstellen van de spellingregels van een taal wordt - ik druk mij voorzichtig uit - in de mate van het mogelijke rekening gehouden met hoe het in de standaardtaal uitgesproken wordt. Dat neemt niet weg dat we de uitspraak van een woord wel onrechtstreeks kunnen afleiden uit zijn spellingswijze.

Volgens de spellingregels van het Nederlands schrijf je een [ie]-klank (zoals in bier) als <i> in een onbeklemtoonde open lettergreep (een lettergreep die eindigt op een klinker) die niet aan het einde van een woord voorkomt. Bijvoorbeeld figuur bestaat uit de lettergrepen fi en guur en de klemtoon ligt op de tweede lettergreep, dus schrijven we <i> en zeggen we [ie]. In viking gaat het om een woord dat eveneens uit twee lettergrepen bestaat (vi en king). Daar ligt de klemtoon, zoals je aanhaalt, echter op de open lettergreep die de <i> bevat, waardoor het woord niet aan de aangehaalde regel voldoet. Daaruit leiden we af dat de <i> in viking uitgesproken wordt zoals in ik. Voor nogal wat Nederlandstaligen in België is dit een moeilijke kwestie, aangezien in bepaalde streken (bv. in het Antwerpse en in Vlaams Brabant) de klank zoals in ik uitgesproken wordt zoals die in bier.

Meer uitleg over de spelling van een [ie]-klank in het Nederlands, vind je in de leidraad van de Woordenlijst Nederlandse Taal via deze link.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. dr. Lieven Buysse

Algemene Taalkunde, Engelse taalkunde, Nederlandse taalkunde

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen